Dava Nasıl Açılır?

Davanız olumsuz sonuçlandırılırsa ne gibi sonuçlar doğuracağını değerlendirdiniz mi?

Bir avukatınız varsa, bu konularda sizi tam olarak bilgilendirmesini isteyin;

 • Davanız size ne kadara mal olacak? (Dava ücreti, masraflar ve avukatlık ücreti kaç lira?)
 • Davayı kaybederseniz katlanacağınız ek maliyet ne olacak? (Tamamlanacak dava ücreti, diğer tarafa ödenecek avukat ücreti, mahkeme masrafları kaç tutar?
 • Maruz kaldığınız adaletsizliği gidermek için uygulanabilecek başka yasal yöntemler var mı?

Bir Avukat Tutmak Gerekli mi?

Hayır, bir avukat tutmak zorunlu değildir.
Dava dilekçesi, dava ücreti, avans ücreti ve gider avansının ödenmesinden sonra ilgili mahkemeye kaydedilir ve dava ücreti sadece gider avansı ve davanızın görüldüğü tarihte dosyalanacaktır.
Bir dava açmak, dilekçenizi dava ücreti ve gider avansı ile birlikte “yetkili mahkemeye” göndermekten oluşur.

Dava Açarsam Para Ne Zaman Ödenir?

Bir dava açarken, davacı olarak, her yıl Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan listede belirtilen miktarın belirli bir miktar yargı ücreti ve avans ücreti ödemeniz gerekir.
Bu soruya kesin bir cevap olmadığından ve yanlış mahkemeye başvurmak; sizin için zaman, para ve hak kaybına neden olabileceğinden, davanızı dosya açmadan önce bir avukattan profesyonel yardım almak yararlı olabilir.

Dava Açmadan Önce Bilinmesi Gerekenler

Bir avukattan bilgi almayacaksanız, kedinize aşağıdaki soruları sorun;

 • Dava açmak için yeterli bilgiye sahip olduğunuzdan emin misiniz?
 • Davanızı takip etmeye kararlı mısınız? Bir dava açtıktan sonra takip edilmemesi, davanızın reddedilmesine veya düşmesine neden olabilir.

Bir dilekçe ile açılabilen dava, bir ücrete tabi ise bu tutarı ödeyerek ve eğer değilse, sadece gider avansını toplayarak tamamlanabilir.
Bu açıklama kolay görünse de, dava açmak önemli yasal etkileri ve potansiyel mali yükü olan ciddi bir iştir.


Bir dava açmak için ne yapmalı? Dava mahkemeye bir dilekçe ile açılır.
Mali durumunuz bir avukat tutmak için uygun değilse, il barosuna başvurma ve “adli yardım” kapsamında bir avukatın atanmasını talep etme hakkına sahip olduğunuzu unutmayın.

Adalet: Hakkınızın Kaybolmasına izin vermez.

Kısa Çalışma Ödeneği Alan Kişi Tam Zamanlı Çalışabilir mi?

İşverenin kısa bir çalışma süresi içinde tam zamanlı bir çalışanı işe alması yasaya aykırıdır. Normal olarak, haftalık çalışma süresi 3’te en az 1 oranında azaldığında ve kısa süreli uygulandığında, işveren çalışma süresinin sosyal güvenlik primlerini ödemek ve ücreti bankaya ödemek zorundadır. Mini istihdam paketi ile kısa süreli istihdam ve işten çıkarılma yasağı bir ay uzatıldı. İşveren bu süre zarfında ücretsiz izin için başvurabilir. Ödenmemiş izni olan bir çalışan hiçbir şekilde istihdam edilemez.

salgın sırasında, yaklaşık 3.5 milyon insan kısa zamanlı çalışıyor.

Kısa bir çalışma döneminde sosyal güvenlik primlerinin ödenmemesi, emekliliği yaklaşan ancak prim günü eksik olan kişilerin emeklilik tarihini geciktirebilir. Prim gününü tamamlayanların emeklilik tarihinde gecikme yoktur.

Aslında kısa süreli bir işte çalıştınız ve bunu kanıtlayabilirseniz, iş sözleşmesini haklı olarak feshedebilirsiniz. Bu durumda, kıdem tazminatınızı talep ederek işinizden ayrılabilirsiniz. Ancak, bu hakkı kullanırken, iş sözleşmesini noter aracılığıyla feshetmek yararlıdır. Uyarı mektubunda, kısa süreli çalışmaya maruz kaldığınız veya ücretsiz izinli olduğunuz dönemde istihdam edildiğinizi, ücretlerinizin ödenmediğini ve sosyal güvenlik priminin ödenmediğini vurgulayarak, çalışanın iş sözleşmesini feshetmesine izin veren İş Kanununun 24.maddesinin birinci fıkrasının ikinci fıkrası. Alt paragrafta sona erdiğinizi vurgulamalısınız.

Sosyal güvenlik katkılarınızın mahkeme yoluyla ödenmesini talep edebilirsiniz. İşverenin retrospektif prim ödemesine Rıza göstermesi, kısa süreli istihdam sırasında yasalara aykırı davrandığını kabul etmek anlamına gelir. Bu nedenle, kendi özgür iradesiyle prim ödemeye istekli olmayacaktır.

ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEK KİŞİ EMEKLİLİK DİLEKÇESİNİ NE ZAMAN SUNMALIDIR?

Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli? Emekli maaşı alırken tekrar sigortalı ve maaşlı bir işte çalışmak mümkün müdür?

Emekli maaşını aldıktan sonra aynı işyerinde sosyal güvenlik destek primi (SGDP) ödeyerek çalışmaya devam edecek kişilerin önce sosyal güvenlik merkezine veya il Müdürlüğüne başvurmaları ve ne zaman emekli olacakları hakkında yazılı bilgi istemeleri gerekir. Bu mektubu aldıktan sonra, işverene emekli maaşı alacağınızı ve tekrar çalışmaya devam edeceğinizi bildirmelisiniz. Gerekli hazırlıkları yaptıktan sonra, işveren ayın son gününde işten çıkar. Emeklilik dilekçenizi işverenin imzaladığı gün SGK’ya teslim etmelisiniz. İşveren, SGDP’YE tabi bir çalışan olarak, ertesi gün yeniden giriş işleminizi gerçekleştirir. Böylece, çıkış-giriş süreci herhangi bir boşluk veya çakışma olmadan tamamlanır. Emeklilik maaşı da 1 Eylül’den itibaren geçerlidir.

SSK ve BAĞ-KUR üyeleri için, başvuru tarihini takip eden ayın başından itibaren geçerli olmak üzere emeklilik maaşı verilir. Örneğin, 1 Temmuz-31 Temmuz tarihleri arasında emeklilik dilekçesi sunanlar 1 ağustos’tan itibaren başlayacak. Yukarıda açıkladığım konu, emeklilikten sonra aynı yerde çalışmaya devam edecek kişiler için geçerlidir.

Emeklilikten sonra çalışmayı bırakan veya daha sonra başka bir işte çalışacak olan kişiler, doğum tarihinden itibaren yaşın tamamlandığı tarihten itibaren Ayın herhangi bir gününde bir dilekçe sunabilirler.

2002 YILINDA SİGORTAYA GİRENLER 3600 GÜN İÇİNDE ÜST DÜZEY TAZMİNAT ALABİLİR Mİ?

Sigortam 17 yıl önce başladı. Pandemi nedeniyle işe başlayamadım. Bir haftalık izinde kullandım, sonra işveren kısa süreli bir iş ödeneği için başvurdu. 3600 günlük primim var. İşten ayrılıp kıdem tazminatımı alabilir miyim?

İş Kanununa tabi çalışanların, kamuoyunda bilinen 15 yıllık sigorta için 3600 prim günü ile kıdem tazminatı alabilmeleri için, ilk sigortalının 8 Eylül 1999’dan önce çalışmaya başlaması gerekir. 8 Eylül 1999’dan sonra çalışmaya başlayan tüm kadın ve erkek çalışanlar, sigorta başvurusunda bulunmadan 25 yıllık Sigorta ve 4500 prim günü veya en az 7000 prim günü tamamlamış olmalıdır. Sigorta girişiniz 2003 yılında olduğu için, henüz her iki koşulu da yerine getiremezsiniz. Bu durumda, gönüllü olarak ayrılamaz ve kıdem tazminatınızı alamazsınız.

Boşanırken Mal Paylaşımı

Boşanma sürecinde mal paylaşımı mahkemenin kesin boşanma kararını verdikten sonra kural olarak evlilik birliği içerisinde edinilmiş malların eşit şekilde paylaşılması esasına dayanmaktadır.
4721 Sayılı Medeni Kanuna göre 01.01.2002 tarihinden itibaren taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça; boşanma halinde edinilmiş mallara katılma rejimi hükümlerinin yasal mal rejimi olarak uygulanacağı kabul edilmiştir. Bu kanuna göre eşler diğer eşin evlilik birliği içerisinde edinilmiş mal niteliğindeki mallarının yarısının değeri üzerinde hak sahibi olup (istisnalar hariç) mallar yarı yarıya paylaştırılacaktır.
Medeni Kanuna göre mal paylaşımı konusunda 01.01.2002 tarihinden önceki dönemdeki hukuki kurallar ile 01.01.2002 tarihinden sonraki dönemdeki hukuki kurallar farklıdır.
01.01.2002 tarihinden önce eşler arasında yasal olarak mal ayrılığı rejimi geçerli olup 01.01.2002 den sonra edinilmiş mallara katılma rejimi geçerli olmuştur. 01.01.2002 tarihinden önce eşler arasında mal ayrılığı rejimi geçerli olup eşler birbirinin aldığı mal varlığına katkıda bulunmuşsa katkı payı alacağı talep edebilir ve katkı payı alacağı davası açabilir. 01.01.2002 tarihinden sonra eşler sözleşme ile özellikle başka bir mal rejimini seçmemiş ise eşler arasında bu tarihten sonra edinilmiş mallara katılma rejimi uygulanmaktadır.
Edinilmiş mallara katılma rejiminde eşler birbirinin malları üzerinde yarı yarıya hak sahibi olup katılma alacağı davası olarak her bir eş dava açabilmektedir. Katılma alacağı davası uygulamada boşanma davası ile birlikte veya ayrı olarak açılabilmekte ancak boşanma davası mal paylaşımı davası yönünden bekletici mesele yapılmaktadır.
KANUNDA EŞLERİN EDİNİLMİŞ MALLARI OLARAK
-Çalışmasının karşılığı olan edinimler,
-Sosyal güvenlik veya sosyal yardım kurum ve kuruluşlarının veya personele yardım amacı ile kurulan sandık ve benzerlerinin yaptığı ödemeler,
-Çalışma gücünün kaybı nedeniyle ödenen tazminatlar,
-Kişisel mallarının gelirleri, edinilmiş malların yerine geçen değerlerdir.

Boşanma

KANUNDA EŞLERİN KİŞİSEL MALI OLARAK
-Eşlerden birinin kişisel kullanımına yarayan eşya,
-mal rejiminin başlangıcında eşlerden birine ait bulunan veya bir eşin sonradan miras yoluyla ya da herhangi bir şekilde karşılıksız kazanma yoluyla elde ettiği malvarlığı değerleri, manevî tazminat alacakları, kişisel mallar yerine geçen değerlerdir.

Evlilik sırasındada eşlerden birine kalan miras kendisine miras kalan eşin kişisel malı olur. Boşanma halinde diğer eş mal paylaşımı sırasında miras kalan mal üzerinde hiçbir hak talep edemez. Fakat miras kalan mal nedeniyle elde edilen gelirler örneğin miras kalan taşınmazın kira geliri edinilmiş mal sayılır ve diğer eş mal paylaşımında evlilik sırasında elde edilen gelirlerin yarısı üzerinde hak sahibi olur.
Evlilik sırasında bağışlanan parasal değeri olan her şey bağışlanan eşin kişisel malı sayılır. Diğer eş mal paylaşımı sırasında bağışlanan mal üzerinde hiçbir hak talep edemez. Fakat bu malların evlilik içinde elde edilen kira ve faiz gelirleri edinilmiş mal sayılır ve diğer eş mal paylaşımında evlilik sırasında elde edilen gelirlerin yarısı üzerinde hak sahibi olur.
Eşler evlilik birliği içerisinde sözleşme yaparak hangi malların kişisel mal hangi malların edinilmiş mal olduğunu serbestçe kararlaştırabilirler.
Evlilik birliği içerisinde elde edilen malların hepsi kural olarak edinilmiş mal kabul edilmektedir. Eşlerden biri bir malın kişisel mal olduğunu iddia ediyorsa bu iddiasını ispatlamakla yükümlüdür.
ZAMANAŞIMI
Mal paylaşımı davası boşanma davasının kesinleşmesinden itibaren 10 yıl içerisinde açılması gerekir. 10 yıllık süre geçtikten sonra mal paylaşımı talebinde bulunulamaz.

GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME
Mal paylaşımı davasında görevli mahkeme Aile Mahkemesi olup yetkili mahkeme ise;
-Eşlerden birinin ölümü nedeniyle mal rejimi sona ermişse ölenin son ikametgah mahkemesi,
-Evlilik mahkemenin boşanma kararı ile sona ermişse veya devam eden bir boşanma davası varsa boşama davasına bakmaya yetkili olan mahkeme boşanma halinde mal paylaşımına da bakmaya yetkilidir.
-Bu iki durum harici bütün hallerde davalı eşin ikametgah aile mahkemesi boşanmada mal paylaşımı davasına bakmaya yetkilidir.

Zina nedeniyle boşanma kararı verilmesinde kusurlu eşin katılma alacağı tamamen ortadan kaldırılabilir veya hakkaniyete uygun oranda azaltılabilir. Ancak eşlerin katkı payı zina nedeniyle ortadan kaldırılamaz.

Boşanma Aşamaları Nelerdir?

Tanışıp aşık olduğunuz biriyle gün batımında sonsuza kadar mutlu olacağınızı garanti görürsünüz. Ancak; hepimizin bildiği gibi sadece bir kişinin yazdığı en güzel filmler bile 2 saat sonra biter.
İlişkinizin hangi aşamada olduğunu sorguluyorsanız “normal” veya “felakete gidiyor” karar veremiyorsanız, ne yapacağınızı belirleyecek boşanma avukatı ile görüşmek yararınıza olur.

iki kişinin ilişkisi tanışma /bir araya gelme ve boşanma /ayrılma sürecinden oluşur.

Bir Araya Gelme Aşaması
Tanışmalar bir hikayeyle başlar değil mi? Her ilişki aynı şekilde başlamaz. Bazı çiftler bir arkadaş gurubunda başlarken, diğerleri işte veya komşulukta başlar.

Bu da Kim?
İlk karşılaşmalarda odak noktanız görünüş ve kişinin kendini nasıl sunduğu gibi yüzeysel özellikler üzerinedir.

Ben Kimim?
Bu aşama, birisiyle ilk tanıştığınızda kendi zevk ve gerçeklerinizi sorgularsınız. Yepyeni bir “kendinizi tanıma”aşaması.

Deneme
Genellikle ilk başlarda karşımızdakinin çok sevilmeyen, hoşa gitmeyen yönlerini kolayca buluruz. buluşmalar sırasında, fayda ve gözardı edilecek şeyleri kıyaslarız.

Yoğunlaşma
Geldik “mutluluk” aşamasına. Bunun nedeni, her şeyin daha ciddi ve yoğun yaşanmasıdır. Artık birbiriniz hakkında, kendinizle ilgili daha derin ve samimi bilgileri diğer kişiyle paylaşma vakti gelmiştir.Duygular gelişir ve birlikte olmak çok heyecan verir.

Kenetlenme
Artık resmen bir çift olduğunuz ve birbirinize karşı hisleriniz olduğuna göre, hayatlarınızı birlikte yaşamaya başlayacaksınız. Herkesin kendi sadakatini gösterme şekli vardır, ancak ne olursa olsun toplum açısından verilen sözler, taahhütler, nikah şahitliği ve nihayetinde düğün töreni artık hayatlarınızı resmen birleştirdiğinizin ilanıdır. Vakit kaybetmeden mutlu bir çift olarak rutin alışkanlıklar geliştirirsiniz. Aileniz ve arkadaşlarınız da sizi bir birim olarak tanımaya başlar. Başka bir deyişle, “ben ve sen” den “bize” geldiniz.

Bağlanma
Şimdi kendinizi iki ayrı kişi yerine tek bir yaşam olarak gördüğünüz için, bağlanma aşaması gerçek bağlılığı doğurur. İkiniz de oluşturduğunuz bağdan çok eminsiniz, bu yüzden hep birlikte hareket edeceksiniz.

Farklılaşma
Aşık olmak, bulutlarda yürümek çok güzel ama en mutlu ilişkilerde bile hayat zaman zaman mükemmel gitmeyebilir. Ancak farklılaştırma aşamasına girdiyseniz, muhtemelen bir dağılmaya doğru yönelirsiniz. Bu farklılıklar, uyumsuzluklar evinizdeki çatlakları gördüğünüz zamandır.

Çekilme
Birbirinizden uzaklaşırsınız, kendiniz için sınırlar koyarsınız, iletişim bozuklukları olur ve her bakımdan – duygusal, zihinsel ve fiziksel olarak daha az samimi olursunuz. Umudunuzu yitirmişsinizdir. Kendinizi şimdi daha önce olduğundan daha fazla bireysel olarak görmeye başlıyorsunuz. Çok fazla suçlama, savunmacı olma ve kızgınlık olacak.

Durgunluk
Bu aşamada artık ilişkinin hiçbir yere gitmez. Siz duruyorsunuz. Parçalanma neredeyse tamamlandı. Kayıtsızlık, insanların bir veya her iki tarafına da yerleşmiş olabilir.

Kaçınma
Bu aşama, fiziksel, zihinsel, duygusal veya yukarıdakilerin hepsinden kaçınmayı içerir. Biriniz evden çıkarak gerçek bir ayrılığa yol açabilir. Ya da belki de hala aynı çatı altında yaşıyorsunuz, ama artık gerçekten konuşmuyorsunuz ya da etkileşim kurmuyorsunuz. Gerçekten anlaşamadığınız iki oda arkadaşı gibisiniz, bu yüzden birbirinizden mümkün olduğunca kaçınmaya çalışıyorsunuz.

Ayrılma
Hepimiz mutlu olmak ve sonsuza dek mutlu yaşamak istiyoruz, ancak birçok çift için durum böyle değil. İster evli olun, birlikte yaşayın, ister sadece flört edin, ayrılık çoğumuzun başına gelmiştir.

Fesih
Fesih aşamasında, bir ilişki resmi olarak sona erer . Çift evli ise, boşanma başlatılır veya sonuçlandırılır. Özetle, ilişkinin duygusal ve /veya yasal olarak sona erdiği zamandır.

Boşanma Aşamalarını Anlamak Neden Önemlidir?

İlişkiler hepimiz için zordur, ancak illa olacak diye bir şey yoktur. Çoğu zaman, olumsuz duyguları ve davranışları nedeniyle onları zorlaştıran insanlardır. Sorunların çoğu, insanların farklı hayat tarzlarına aşina olmadıkları için olur. Ne kadar çok farklılığı benimseyebilirsek sorunlar baş gösterdiğinde o ilişkiyi onarmak daha kolay olur. İlişkinizin hangi aşamada olduğunu bilmek, ilişkiyi düzeltmede daha belirgin ipuçları verir. Ancak, bazı ilişkiler düzeltilemez ve bırakılmalıdır.

lifehack.orgª

Boşanma Çocukları Nasıl Etkiler?

Boşanan çiftler arasında madde bağımlısı, şiddet yanlısı veyâ alkol kullanan varsa; boşanma bazen çocuklar açısından daha iyi bir sonuç olabilir. Yine de çoğu kez olaylar bu kadar basit gelişmez.
Boşanmanın çocuklar üzerindeki etkileri ve boşanmış anne-baba ilişkileri çocukların ruh sağlığının korumanın yolları çok hassas bir konudur.

Bu yazının cevap bulmaya çalıştığı konular.
Boşanma ne zaman gerçekten iyi bir çözümdür?
Boşanmış Aileler de mutlu olabilir,
Boşanan eşlerin çocuğu için en önemli şey nedir,
Boşanma sonrası aile çocuk ilişkileri,
Boşanma sonrası Ebeveynler arasındaki ilişkiler,
Boşanmadan önce dikkat edilmesi gereken noktalar.

Ref:


Boşanma ne zaman gerçekten iyi bir çözümdür? Boşanma öncesi dikkat edilmesi gereken noktalar.

Boşanma ne zaman gerçekten iyi bir çözümdür?
Aile ortamında gerçekten fiziksel veya madde bağımlılığı varsa boşanma iyi bir çözüm olabilir. Boşanma çocuğu taciz eden durumlardan kurtarabilir. Mahkemeye gitmeden önce tüm yardım ve çözüm açılarını göz önünde bulundurun; nihayet boşanma diğer kişi ile aynı evde yaşamak zorunda olmadığınız anlamına gelir, ancak bu çocuklar için mutlak çözüm değildir.
Bazen bir ebeveyn eşinin çocuk istismarına şahit olsa bile boşanma avukatı ifadesi ve mahkeme sonucu velayet eşit olarak paylaşılabilir. Sorundan kaçmak yerine aileniz için çözüm yollarını iyice düşünün, Çünkü boşanma sonrası velayet hakları sebebiyle kontrol edemeyeceğiniz ortamlara çocuğunuzu gönderiyor olabilirsiniz. Kötü alışkanlıklar ve istismar huyu kolay kolay değişmeyeceğinden boşanma ile ilgili en talihsiz durum budur.
Kişiyi kendinizden ayırabilirsiniz, ancak taciz edici olsalar bile, çocuklarla olan temaslarını her zaman durduramazsınız. Uyuşturucu kullanımı çocuklarınızı etkiliyorsa ve kişi yardım veya değişiklik yapmayı reddederse yasal yardım alın. Ancak, savaşınızın daha yeni başladığını unutmayın. Hayatınızın düzelmesini beklerken daha da kötüleşebilir. Uzun vadede çocuk için en iyisini yapın.

Boşanma çocuğu taciz eden durumlardan kurtarabilir. Mahkemeye gitmeden önce tüm yardım ve çözüm açılarını göz önünde bulundurun; nihayet boşanma diğer kişi ile aynı evde yaşamak zorunda olmadığınız anlamına gelir, ancak bu çocuklar için mutlak çözüm değildir.
Bazen bir ebeveyn eşinin çocuk istismarına şahit olsa bile velayet eşit olarak paylaşılır. Sorundan kaçmak yerine aileniz için çözüm yollarını iyice düşünün, Çünkü boşanma sonrası velayet hakları sebebiyle kontrol edemeyeceğiniz ortamlara çocuğunuzu gönderiyor olabilirsiniz. Kötü alışkanlıklar ve istismar huyu kolay kolay değişmeyeceğinden boşanma ile ilgili en talihsiz durum budur.
Kişiyi kendinizden ayırabilirsiniz, ancak taciz edici olsalar bile, çocuklarla olan temaslarını her zaman durduramazsınız. Uyuşturucu kullanımı çocuklarınızı etkiliyorsa ve kişi yardım veya değişiklik yapmayı reddederse yasal yardım alın. Ancak, savaşınızın daha yeni başladığını unutmayın. Hayatınızın düzelmesini beklerken daha da kötüleşebilir. Uzun vadede çocuk için en iyisini yapın.


Son yıllarda evlilikler hatırı sayılır oranda boşanmayla bitmektedir. Boşanan çiftlerdeki 100 Çocuktan 80’inde herhangi bir olumsuz etkilenme görülmüyor.

Yapılan araştırmalara göre:
Çocuğun ebeveynleri ile olan ilişkilerinin kalitesi,
Boşanmayı takiben ebeveynlerin ilişkilerinin kalitesi,
Çocuğunuzun başarılı bir şekilde uyum sağlaması açısından fark yaratır.


Boşanma Sonrası Aile-Çocuk İlişkileri
Bir boşanma meydana geldiğinde, ebeveyn ve çocuk arasındaki ilişkinin kalitesi, bir çocuğun boşanma ile nasıl başa çıkacağı üzerinde büyük bir etkiye sahip olacaktır.

Boşanmanın ardından çocukları ile kaliteli zaman geçirme çabası içinde olan ebeveynler, çocuklarının boşanmaya uyum sağlamasına yardımcı olmaktadır.Boşanma söz konusu olduğunda çocuğunuzu sevmek yeterli değildir. Eylemleriniz önemlidir. Boşanma sürecinde çocuğunuzla kaliteli zaman geçirerek ve pozitif bir ebeveyn-çocuk ilişkisini teşvik ederek çaba göstermeye çalışın.

Çocuklarına ve onlarla geçirdikleri zamana çok az saygı göstererek hayatlarına devam eden ebeveynler, büyük olasılıkla çocuklarının boşanmaya uyum sağlama problemleri yaşayacaktır.

Boşanma sonrası çocuklar açısından ortaya çıkabilecek sorunlar;
Kaygı
Depresyon
Davranış Sorunları
Öfke, öfkeli patlama, öfkeyi kontrol etme sorunları
Başkalarına karşı fiziksel şiddet
Okul öncesi boşanma ile karşılaştırıldığında daha düşük notlar
Madde bağımlılığı
İçe kapanma
İntihar düşünceleri
Suçluluk, utanç ve suçlama duyguları (boşanmanın onların suçu olduğunu düşünmek)
Sağlıkta düşüş
Sosyal problemler


Boşanma Sonrası Ebeveynler Arasındaki İlişki

Boşanmanın ardından ebeveynler arasındaki ilişkinin kalitesi de önemlidir. Her iki bireyin de çocuklarını işbirliği içinde ebeveynlik edebilmesi büyük önem taşır ve boşanma sonrasında çocuklarının uyumunu etkiler.

Ebeveynler boşanmadan sonra birbirleriyle tartışmaya, bağırmaya ve çığlık atmaya devam ederse, çocuk etkilenecektir. Anksiyete, depresyon, öfke ve üzüntünün (diğer şeylerin yanı sıra) boşanma sonrasında iyi iletişim kuramayan ebeveynlere sahip olmasına neden olur. Ebeveynler, çocuklarına yardım etmek için birlikte çalışmak yerine, çocuklarının yaşadığı sorunlar için birbirlerini suçlarlar.İhtiyaç duydukları yardımı ailelerinden veya bir profesyonelden alamıyorlar. Ebeveynler arasında asla deneyimlememeleri gereken tartışmalara ve savaşlara tanık oluyorlar.

Boşanmanın ardından anlaşmazlıklar yaşanabilir. Ebeveynlerin her birinin kendi ailesi, kendi kuralları ve kendi isteklerini yapma haklarının önü açılmıştır.
Anlaşmazlıklar nasıl ele alınır? Boşanmış ebeveynlerin iyi çatışma çözme becerilerini kullanmak için ekstra çaba göstermeleri gerekir. Ebeveynlerin iyi iletişim becerilerini kullanarak eski sevgilileriyle sivil ve nazik ilişkiler kurma yeteneği, çocuklarının boşanmaya uyumunda bir fark yaratır.
İdeal boşanmış çift, birbirlerini görmezden gelemezler; bunun yerine, kamusal alanda konuşmaları yüzeysel tutarak ve çocukların önünde olumlu etkileşimleri sürdürürler.
Çocuklar için önemli olan ve duruma uyum sağlamalarına yardımcı olabilecek diğer destek ise; geniş aile ve arkadaşlardır.Sizin kadar duygusal, fiziksel ve zihinsel desteğe ihtiyaçları var.

Sevdiklerinizden destek almak için danışın. Herkes muhtemelen yardımcı olmayacaktır, ancak yardımcı olanları kucaklayın ve onlara teşekkür edin. Sadece size değil, aynı zamanda çocuğunuza da yardım ediyorlar.

Boşanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler
En başta gelen boşanma sebepleri;
Bağlılık eksikliği,
Çok fazla çatışma veya kavga,
Sadakatsizlik veya evlilik dışı ilişkiler,
İstismar.
Anlaşmazlıklarınız olabilir. Bunlar her ilişkide normaldir. Anlaşmazlığı nasıl ele aldığınız en önemli şeydir. Hanenizde çatışma çözme becerilerinin uygulandığı anlar siz, eşiniz ve çocuklarınız için önemlidir. Aynı zamanda evliliğinizi de kurtarıyor olabilirsiniz.

Avukat Tutmak Önemli mi?


Bir avukatın iş ahlâkı en önemli yetkinlik göstergesidir.

Davanız vekalet vereceğiniz avukat seçimine göre kazanılır ya da kaybedilir. Profesyonel meslek sahipleri maalesef aynı derecede yetenekli, etik veya yetkin değildir. İyi bir avukat tutmak her zaman kolay değildir.

 • Geri Dönüş Yapılmayan Telefon Görüşmeleri: Telefon görüşmelerine bir an önce geri dönmeyen avukat, diğer davalarla meşgul olabilir, davanıza nasıl devam edeceğinizden emin değilse konunuzu tamamen görmezden gelebilir.
 • Yanıtlanmayan E-Postalar: Yanıtlanmamış e-postalar avukatın davanızı almak için çok meşgul, stresli veyâ bunalmış olduğunu, davanızı önemsemediğini gösterir.
 • Kaçırılan Son Tarihler: Mahkeme başvuru tarihleri, davanıza ciddi zarar verebilir. Bir avukat sürekli olarak teslim tarihlerini kaçırırsa, ilişkiyi sonlandırmak ve yolunuza başka avukatla devam etmek en iyisidir.
 • Kötü Tutum: küçümseyici, iletişimsiz, kaba, sabırsız veya kötü bir tutum sergileyen bir insanla çalışmak zordur. Kötü bir avukat-müvekkil ilişkisi çatışma, gerginlik ve kötü niyet hatta zarar getirir.
 • Randevu Ayarlama Eksikliği: Son teslim tarihlerini karıştırmak ve birden fazla davayı öncelik sırasına koyamamak güvenilir ve organize bir çalışma ortaklığı sağlamaz.
 • Başarılı Sonuç Sözü: Bir avukat, dava ne kadar açık olursa olsun, müvekkiline kesin bir sonuç vaat etmemelidir.
 • Referans Vermeyi Reddetme: Önceki müvekkilleriyle konuşmanıza izin vermeyen avukat, sizin bilmenizi istemediği sorunlara sahiptir. Sonuçta mahkemeler çok özel olmadıkça kamuoyuna açıktır.

İyi bir avukat seçmek zor bir iştir. Sadece Alanya’da, 300’den fazla avukat bulunmaktadır. Çoğu insan hayatında sadece bir kere avukat görüşmesi yapar.

Tuttuğunuz avukatın sizin için ve yasal ihtiyaçlarınız için doğru olup olmadığını anlamanın basit yöntemleri vardır.

Arkadaşınız veya avukat olan bir aile üyeniz varsa, önce onunla konuşun.
Tanıdık avukat tavsiye almak için uygundur. İşin içinde olduklarından; öngörüleri, sonuçları, kimin umarsamaz olduğunu ve kimin iş biritici olduğunu bilirler. Tanıdık Avukat bulursanız; ihtiyacınız olan hukuk alanında tam deneyime sahip olmasa bile, genellikle ihtiyaçlarınızın ne olduğunu anlayacak ve size yol gösterecek seviyededir. Diğer avukatlara da avukatınızı sormak muhtemelen en iyi başlangıçtır.

Avukatlar müvekkilleri, hâkimler ve akranları tarafından değerlendirilir. Zamanla, avukatlar bir itibar geliştirir. Güven kazanmanın en iyi yolu, dürüstlük ahlakını korumakla olur.

Arkadaşlarınız bir avukatı övüyorsa, davanız hakkında o avukatla sohbet etmek için randevu almaya değer olabilir.

Kimlik bilgilerine ve başarılarına bakın.
Genç avukat hayatını okulda geçirmiştir ve çok yetenekli olmayabilir. Ancak, profesyonel yaşamlarında ciddi şekilde davranan hırslı insanlar sizin davanızı canla başla araştırıp kendi başarı hanesine yazdırma eğilimindedir.

Bazı avukatlar yasayı iş olarak görür. En iyi avukatlar yardıma ihtiyacı olan insanlara adalet sağlamak için merhamet duygularını rahatlıkla hissettirirler. İyi avukatlar müvekkillerine önem verir.
İlk görüşme sırasında avukatların davanın önemli gerçeklerini öğrenmek için birçok soru sormaları gerekir; iyi avukat cevapları dinleyip müşterinin endişelerini anladıklarını açıkça ifade eder.
Açık iletişim, saygı ve anlayış, avukatların müvekkilleriyle geliştirmeleri gereken uyumdur.
KENDİNİZİ RAHAT HİSSETTİĞİNİZ BİR AVUKAT SİZİN İÇİN EN İYİ AVUKAT OLACAKTIR.

Zor sorular sorun.
En iyi avukat zor soruları sever çünkü cevabı biliyordur. Samimiyetsiz biri ustalıkla konuyu değiştirebilir.

Avukat ne kadar az alanda uzmanlaşmışsa o kadar iyidir.
Avukatlar, deneyimleri veya bilgileri ne olursa olsun, herhangi bir hukuk alanında uygulama yapma hakkına sahiptir.
Bir avukatın; bir gün adam yaralama davasını üstlenmesi, ertesi gün şirketleri birleştirmesi, ardından vergi konusunda tavsiyelerde bulunulması ya da boşanma avukatı olması yasal hakkıdır. Bununla beraber çoğu iyi avukat, müvekkillerine, bazı hukuk alanları ile sınırlı çalıştığı konusunda açık sözlüdür. Ne yazık ki, bazıları o kadar titiz davranmaz.

Belirli bir alandaki uzmanlaşmadaki kasıt sağduyu meselesidir. “İnşaat” ta çalışan birinin şantiyede her şeyi yapabileceğini söylemek çok saçma olur. Elektrikçi mobilya işi yapmaz, mimarlar beton dökmez.

İyi bir aile hekimi temel rahatsızlıkları tedavi eder ve gerektiğinde hastasını uzmanlara yönlendirir. Mükemmel avukatlar da aynı şeyi yapar. Büyük şehirlerde daha fazla uzman bulunur.

Arabulucu Avukat Kurumsal Kimlik

 • Arabulucu Sicil Kaydı Nasıl Yapılır?
 • Sadece internet üzerinden başvuru yapılır.
 • //arabulucu.uyap.gov.tr adresinden e-devlet şifresi vb. giriş yaparak;
 • *Sicil kayıt talep dilekçesi
 • *Hem Giriş hem de Yıllık Arabuluculuk Aidatının ödendiğine ilişkin (2019 yılı için Giriş = 177,68.TL, Yıllık=213,22.TL online EFT) ödeme dekontları. [Alıcı Adı: “T.C.Adalet Bakanlığı” Iban TR 8300 0010 0100 0003 5015 4032 Açıklama; Avukatın Adı Soyadı]
Arabulucu Kimlik Kartı Örneği – Avukat Sibel Demiral – ALANYA

Arabuluculuk Aidatı Ödeme
sicile kayıtlarında giriş aidatı ve her yıl için ayrıca yıllık aidat ödenir.

İlçe mal müdürlüğü veznesi “03.2.1.28 – Arabuluculuk sicili Gelirleri” hesabına ya da EFT ile Arabuluculuk Aidat Ödemesi şeklinde; Alıcı Adı: “T.C.Adalet Bakanlığı” Iban TR 8300 0010 0100 0003 5015 4032 Açıklamaya; Ad Soyad- Arabulucu Sicili yazılır. Online aidat ödeme ve Online Dekont göndermek yeterli olacaktır. Her yıl en geç Temmuz’a kadar ödenip “//arabulucu.uyap.gov.tr  ~Aidat Makbuzu gönder” linki kullanılır.

Arabulucu Kartı Çıkarma
Arabulucu kimlik kartı işlemleri; internet üzerinden yapılmaktadır.
arabulucukart.com adresinden kimlik bilgileri ve beyaz fonlu normal vesikalık fotoğrafınızı yüklemenizin ardından, 20,00 lira DenizBank TR710013400000552153800054 IBAN numaralı Banka hesabına EFT yaparak veya kredi kartı ile ödeyerek gerçekleştirilmektedir. Başvuru talebiniz alınmasından itibaren bir hafta içerisinde belirttiğiniz adrese arabulucu kimlik kartınız teslim edilir.

Arabulucu Avukat İşleyiş

Kendim Arabulucu seçebilir miyim?
Evet; adalet.gov.tr/arabulucu adresinden yetkili olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

Arabulucu masrafları nedir?
Arabuluculuk sürecinde, herhangi bir harç, tebligat, bilirkişi, keşif gibi giderler olmayacağı için Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesine uyarınca ücret ödenir. Taraflar bu ücreti eşit paylaşır. Ayrıca, taraflar avukatları ile katılacaklarsa kendi avukatlarına da ücret ödeyeceklerdir.

Alanyada Arabulucu Avukat Dönemi

Arabulucu sıfatıyla kamu görevinde hizmete başlayanların kadın erkek oranı neredeyse eşit sayıdadır, hukuk mezunlarından avukat, hukuk müşaviri, öğretim üyesi, noter, kaymakam gibi mesleğinde en az 5 yıl tecrübeli, kamu hizmetindeki sicili temiz kişilerden sınavla seçilir;

Arabulucu Avukat işleyişi Türk Adalet Sisteminde 7 senedir başarılı sonuçlarla uygulanıyor.
Arabulucu, dava konusu taraflar ile aynı anda görüşmeler yaparak kanun adına sorunları çözmeye yardımcı tarafsız üçüncü kişidir. Karar vermez, çözüm önermez; tarafların karşılıklı risk ve menfaatlerini, kanun zemininde neler yaşanacağını anlatır. Karşılığında sabit bir ücret alır.

Arabulucu toplumun uzlaşma kültürünün gelişmesini sağlar.
gönüllü olarak ilk önce mahkeme yerine arabulucu tercih etmek esastır. Eğer mahkemede dava açıldıysa bile arabulucu avukata gidebilirsiniz. Anlaşmazlık devam ederse taraflar istediği anda bu süreci bitirmekte serbesttir.

Gizlilik

Arabulucu toplantıları gizlidir. Taraflardan birinin onay vermediği hiç kimse, bu sürece dahil olamaz. Arabuluculuk görüşmelerinde lehinize her şeyi söyleyebilirsiniz. Aynı mahmeke duruşması gibi delil sunabilir hatta; size göre ispat veya hak sayılacak tüm ve durumları ifade edebilirsiniz. Arabulucu buluşması ve değerlendirilmeleri mutabakatla sonuçlanmazsa görüşülen tüm konular belge ve bilgiler hatta sohbetler gizlilik kapsamında sona erer; ileriki dönemde açılacak olan davalara aktarılmaz.

Arabulucu atandıktan sonra üç hafta içerisinde karara varılmalıdır.

Arabulucu tarafından düzenlenen evrak ücretsizdir.
Arabulucu, kendisini seçen taraf veya taraflardan süreç başlamadan dahi arabuluculuk ücretinden mahsup edilmek üzere masraf isteyebilir; Arabuluculuk sürecinin başlamaması halinde bu ücret ve masraf iade edilmez.Dava Şartlı Arabulucu ücreti taraflardan istenmez.

Taraflar ilk görüşmede anlaşamaz ise Arabulucu ücreti Bakanlık bütçesinden ödenir.
İki saatten fazla süren görüşmeler sonunda taraflar anlaşamaz ise iki saati aşan kısma ilişkin ücret taraflarca eşit şekilde karşılanır. Arabuluculuk ücreti, yargılama giderlerinden sayılır.

Dava açılırsa; mahkeme öncesi ödenen arabuluculuk ücreti, haksız çıkacak taraftan tahsil olunmak üzere dosyaya eklenir.

Arabuluculuk ücreti, arabuluculuk bürosu veya ilgili yazı işleri müdürlüğüne arabulucu tarafından bildirilir. Taraflar, arabulucu ücretini belirlenen tarihte adliye arabuluculuk bürosu veznesine yatırır.

Dava şartı olan arabuluculukta anlaşma çıkmazsa ücret Cumhuriyet savcılığınca arabulucunun banka hesabına yatırılır.

Ceza davaları, nüfus veya çocukların velayeti gibi davalar arabuluculuk kapsamına girmez.
Türkiye’de 12.000 arabulucu kayıtlıdır.

Uyuşturucu, Maddeyi Kötüye Kullanma Davası Avukat Bulundurma Hakkı

Uyuşturucu, maddeyi kötüye kullanma, Avukat bulundurma hakkı var mı? Evinde, üzerinde uyuşturucu bulundurma cezası nedir? Kullanıcı olmak ceza gerektirir mi? Uyuşturucu davalarına yönelik Avukat savunması konularında bilgi alabilirsiniz!


Herhangi bir ailevi probleminiz varsa geçerli hukuki şartları bir avukat ile görüşmeniz yararınıza olacaktır. Avukat görüşmeleri mahkeme ifadesi değildir. Güven çerçevesinde anlattıklarınızın gizliliği korunur.

Avukat ücretleri çok çeşitlidir. İyi bir avukat, durumunuzu değerlendirmenin ne kadar maliyeti olduğunu en baştan size söyler. İyi bir avukat, anlaşılmaz hukuk terimlerine başvurmadan olacakları açık ve net bir şekilde anlatır. Daha sonra, bir karar vermenize yardımcı olacak risk değerlendirmesi yapar. Çoğu zaman avukat yardımına ödenen masraf aylar yıllar boyunca sürecek davalarda harcanan zaman ve gerginliğin yanında hayli ekonomik olur.

With our professional translators, we are dealing with your legal process in Alanya. 

Lawyer: Sibel Demiral

“İşçi tazminat, işten çıkarma, avukat masrafları” ara buluculuk hizmetleriyle yeniden düzenlendi.

Geriye Dönük Staj Parası Dilekçe Örneği

Staj Ücret Alacağı Davası | Sıkça Sorulan Sorular

Staj Davası, Staj Yapılan İşletmenin Bağlı Olduğu Kuruma Açılır.

Staj yapılan hastaneler işletme statüsündedir.

Stajın ücretsiz olacağı konusunda sözleşme olsa bile geçersizdir

Staj ücreti mahkeme kararı (ÖZET): Dosya içeriğine, kararın dayandığı delillerle usul ve yasaya uygun gerektirici nedenlere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına, TBK’nun 147/1 maddesi uyarınca alacağın ücret alacağı niteliğinde olması nedeniyle,Davanın zaman aşımı süresi içinde açılmış olmasına, 3308 sayılı yasanın 36. maddesi uyarınca “iş yerlerinde yapılan pratik eğitimin giderlerinin işyerlerince karşılanacağının” hükme bağlanması nedeniyle davacının staj yaptığı işletmenin bağlı olduğu kuruma davayı yöneltmesinde bir usulsüzlük bulunmamasına,

Staj yapılan hastanelerin 3308 sayılı Yasa kapsamında işletme olarak nitelendirilmesine, Tip 2 sözleşmelerinin işletme müdürü sıfatıyla hastane müdürü tarafından imzalanmasına, stajın ücretsiz olacağı konusunda Tip 2 sözleşmesinde hüküm olsa dahi bu hükmün 3308 sayılı yasanın 25. maddesi hükmü karşısında geçerli olmamasına,

Bu kanuna göre yapılan sözleşmelerde kanun hükümlerine aykırı düzenlemelerin yapılamamasına ve kararda yazılı diğer gerekçelere göre yerel mahkeme kararı usul ve esas yönünden hukuka uygun olduğundan, davalı kurum vekilinin yerinde görülmeyen istinaf taleplerinin HMK.nın 353/1-b-1 maddesi gereğince esastan reddine karar verilmesi gerekmiştir.

Her ne kadar bilirkişi tarafından ….. yılı yaz staj ücreti alacağının toplama hatası yapılarak xxx TL olarak belirlendiği görülmüş ise de, XXX,xx TL olarak hesaplanması gerektiği, bilirkişi tarafından …. yılı yaz staj ücreti alacağına ilişkin hesaplamanın maddi hatadan kaynaklandığı,

Yargılama aşamasında davalı tarafından …… ayı bordro karşılığında toplam xxxx TL ödeme yapıldığı dikkate alındığında davanın yapılan ödeme miktarı kadarı kadar konusuz kaldığı, davadaki haklılık durumuna göre davanın konusuz kalan kısmına ilişkin yargılama giderleri ve vekalet ücretinden davalının sorumlu olması gerektiği, davacının talep edebileceği staj ücreti alacağının kalan xxx,xx TL olduğu tespit edildiğinden davalı vekilinin istinaf talebinin kabulüne karar verilmiştir.

3308 sayılı Kanununun geçici 12 nci maddesi uyarınca, işletmelerde mesleki eğitim gören çırak, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilerin staj parası, asgari ücretin yüzde otuzundan az olamaz. 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı 2020- 2021 eğitim ve öğretim yılı staj paraları ödenecektir.

Avukatlar için Staj Parası Dava dilekçesi

(Adli Yardım Taleplidir)
NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE
……….

DAVACI : ….

VEKİLİ :..

DAVALI : ……….. Bakanlığı- ANKARA
ADRES : …………… ANKARA
DAVA DEĞERİ : xxx TL
TALEP KONUSU : Fazlaya İlişkin Talep ve Dava Haklarımız Saklı Kalmak Kaydıyla, müvekkile ödenmeyen XXX TL ücret alacağının davalı kurumdan tahsili talebidir.

AÇIKLAMALAR :

1) Müvekkil ……………….. ili ……………..ilçesinde x lisesinde 20…-20…. yılları arası eğitim görmüş ve mezun olmuştur. Müvekkil okul müfredatı gereği zorunlu olan stajını … ……… Kurumunda / işyerinde 20..- 20.. eğitim öğretim yılında kesintisiz olarak yapmıştır. Müvekkilim için , eğitim gördüğü okul tarafından stajını kesintisiz şekilde yaptığını gösterir staj dosyası oluşturulmuştur.Mezkur staj dosyası müzekkereyle talep edilebilir.

2) Müvekkil ile davalı kuruma bağlı okul arasında 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunun 25. Maddesinden doğan ücret alacağı konusunda , Milli Eğitim Bakanlığı İşletmelerde Meslek Eğitimi Sözleşmesi imzalanmıştır. İmzalanan bu sözleşme gereği müvekkilin tabi olduğu statü okul müdürleri ve öğretmenler tarafından müvekkile bildirilmiş olup, sözleşmenin esasları hakkında bir staj uygulaması izleyeceği hususu vurgulanmıştır. Ayrıca imzalanan sözleşmesinin 5. Maddesinde ‘İşletme tarafından öğrenciye her ay yaşına uygun olarak asgari ücretin %30’undan az olmamak üzere ücret ödenecektir.’ İbaresi olmasına karşın davalı tarafa bağlı okul tarafından müvekkilime , beceri eğitimine rağmen herhangi bir ödeme yapılmamıştır.Mezkur sözleşme müzekkereyle talep edilebilir.
3)Müvekkilimin staj gördüğü işletme ve okul kurumu arasında ücret ödenmeyeceği konusunda herhangi bir yazılı anlaşma yapılmamıştır. Müvekkilim staj dönemi boyunca ücretinden feragat etmemiş ve herhangi bir ibra sözleşmesi imzalanmamıştır. Böyle bir sözleşmeyi müvekkilim imzalamış olsa bile bu MK md. 2 gereğince dürüstlük kuralına aykırıdır ve o dönemde müvekkilim bu tip bir sözleme yapma fiil ehliyetin de sahip değildir. Kaldı ki 6098 sayılı TBK 420. Maddesi ibrayı sıkı şartlara bağlamıştır. Müvekkilimle imzalanan herhangi bir ücret alacağının kalmayacağına dair sözleşmenin geçerli olabilmesi için; a) yazılılık şartı gerçekleşmiş olmalı, b) ibra tarihinin hizmet sözleşmesinin sona ermesinden başlayarak bir aylık süre sonrasına ilişkin olmalı, c) ibra konusu alacağı türü ve miktarı açıkça belirtilmiş olmalı, d) Ödemenin hak tutarına nazaran noksansız ve banka aracılığıyla yapılması gerekir. Bu unsurları taşımayan ibra sözleşmeleri veya ibraname olarak TBK hükümlerine göre kesin olarak hükümsüzdür.
4)Ayrıca müvekkilimin hak kazanmış olduğu ücret alacağı 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunun 25. Maddesinin amir hükmü gereği kanuni ücret alacağıdır. Müvekkilin hak kazanmış olduğu ücret alacağı davalı kurumdan 6098 Sayılı Borçlar Kanunu 147. maddesinin amir hükmü gereği geriye dönük 5 yıllık zaman aşımı içinde tahsili mümkündür.

HUKUKİ SEBEBLER : TMK, HMK, BK, 3308 Sayılı Kanun ve ilgili diğer yasalar.
KANITLAR : Öğrenci staj dosyası, Sözleşme örneği, ve sair her türlü delil
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda bahsedilen ve mahkemece resen dikkate alınacak sebeplerle;
1)Müvekkilimin yargılama giderlerini karşılayacak maddi durumunun olmamasından ötürü mahkemeniz nezdinde gerçekleştirilecek incelemeler sonucu adli yardım talebimizin kabülüne,
2) Müvekkil öğrencinin staj yaptığı okulda, kurum müdürlüğünden staj dosyası ve müvekkille imzalanan sözleşmenin istenmesine,
3)Müvekkilin Staj Dönemine ait zorunlu sigorta kapsamında sigorta bilgileri için SGK dan hizmet dökümünün istenmesine,
4)Fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla XXX TL ödenmeyen staj ücret alacağının davalıdan alınmasına karar verilmesine,
5)Yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz…./…./20…