noterden avukat vekalet

Noterden Avukata Vekalet Vermek

Avukata Vekalet Nasıl Verilir?

Kendiniz adına veya vasisi olduğunuz kişiler adına istediğiniz herhangi bir avukata yasal olarak vekaletname verebilirsiniz. Bir avukatın sizi temsil etmesi için Noterden Avukata vekaletname verebilirsiniz.

Şirketin avukata vekalet vermesi için, tüzel kişilik adına hareket etme yetkisine sahip şirket çalışanı olması gerekir. Bir avukata vekaletname vermek için en az 18 yaşında olmak yeterlidir. Noter tarafından verilen vekaletname onayı tamamlandıktan sonra, avukat belirlediğiniz konuda sizi temsil etmeye yetkili olacaktır.

Uzaktan Vekalet Verme

Başka bir ilden Avukata vekaletname vermek;
Vekaletname vereceğiniz kişi ile farklı yerlerdeyseniz, vekaletname vereceğiniz kişi gerekli bilgileri size whatsapp/ e-posta ile gönderir. Bu bilgilerin fotokopisini bilgisayardan yazdırabilirsiniz. Sahip olduğunuz belge ve kimlik kartınızın fotokopisi ile notere giderseniz, vekaletname vereceğiniz kişi olmadan vekaletname verebilirsiniz. Daha sonra vekaletname verdiğiniz kişiye posta/ kargo yoluyla vekaletnameyi göndereceksiniz.

Hangi Durumlarda Vekaletname Verilir?

Boşanma, icra, mal paylaşımı, alım-satım yetkisi, ceza, tespit gibi tarafı olduğunuz bir dava için avukata vekaletname verebilirsiniz. İstediğiniz herhangi bir konuda bir avukata vekaletname verebilir ve yetkilerini belirleyeceksiniz. Vekaletname verilen avukat sizin adınıza her türlü bilgi ve belgeyi toplamak ve sizi en iyi şekilde savunmak zorundadır.

Avukat, Sizin ilk defa Başınıza Gelen Şeylerin Yüzlerce Çeşidine hakimdir.
Avukata genel vekaletname vermenin sakıncaları

Bir avukata vekaletname verirken; vekaletname ücreti, konusu, süresi, yetkisi ve kapsamı dikkatle seçilmelidir. Bir avukata sınırsız yetki vermek ciddi sorunlara neden olabilir. Bu nedenle yukarıda belirtilen hususların avukata verilen vekaletnamede noter huzurunda imzalanmasında fayda vardır.

Bir avukat genel bir vekaletname ile ne yapabilir?
Ne vekaletname verirken dikkat edilmesi gerekir?

Türkiye’ye Avukat Tutmak için ihtiyacınız olan bazı işler var, ancak pahalı biletler için para veremiyor musunuz, yoksa zaman ayırmıyor musunuz?

Aklınıza gelen ilk çözüm, avukata vekaletname vermek olabilir. Böylece, vekaletname verdiğiniz kişi işlemlerinizi sizin adınıza yürütürken hem zamandan hem de paradan tasarruf edersiniz.

Peki, bir vekaletname verirken dikkatli olmanız gereken bazı konular olduğunu biliyor muydunuz, yoksa istenmeyen sonuçlar doğurabilir misiniz?

“Avukatlar genel vekaletname ile kişinin varlıklarını satmak ve bankalardan paralarını çekme yetkisini olduğunu düşünmek yanlıştır.” Avukat, müvekkilinin mallarını satamaz veya bankadan parasını vekaletnameye özellikle bu yönde bir hüküm konmadıkça çekemez. ‘

Vekaletname Süresi

Avukatınızla bir vekalet ilişkisi kurduysanız, bu genellikle belirsiz bir ilişkidir. Yani, proxy ilişkisini sona erdirene kadar devam eder.

Ancak bu mutlak kural değildir. Tabii ki, istediğiniz sadece bir veya daha fazla iş için vekil olarak bir avukat atayabilirsiniz.

Vekalet ilişkisinin süresi dolmuşsa ve atadığınız kişi buna rağmen sizin adınıza bazı işlemler yaptıysa, vekaletname olmadan iş yapma hükümleri tarafından uğradığı Zararı veya duruma göre yapılan işlem nedeniyle uğradığınız zararı size ödemekle yükümlü olabilir.

İkinci bir avukata vekalet verilmesi

Bir davayı takip etmek için birden fazla avukata atanabilir. Müvekkil, davanın başında birden fazla avukata vekaletname vermişse, sorun yoktur; bu avukatların her biri, kendilerine verilen yetki dahilinde bağımsız olarak hareket edebilir.

Avukat işlemlerine itiraz
Atadığınız avukat, kendisine verdiğiniz yetkilerin dışında bir işlem yaptıysa, tam cezai ve yasal sorumluluğu vardır.

Bu durumda, avukata karşı maddi ve manevi tazminat davası açılabilir. Öte yandan, avukat, kendisine verdiğiniz yetkiler dahilinde olmasına rağmen size zarar verecek eylemler yaptıysa, işlemin sizin için bağlayıcı bir sonucu olacaktır.

Bu nedenle, bir vekalet ilişkisi kurarken, verdiğiniz yetkilere ve o kişiye olan güveninize dikkat etmelisiniz.

Avukatlık Hakkının Kötüye Kullanılmasının Önlenmesi

Her şeyden önce, vekilinize verdiğiniz yetkilere çok dikkat etmelisiniz. Bu kişiye verdiğiniz yetkiler yalnızca gerçekleştirmesini istediğiniz işlemlerle sınırlı olmalıdır.

Başka bir önlem, bir vekil tayin ettiğiniz kişi ile yapılan sözleşme içeriği için ona ücret maddeleri eklemektir.

Böylece, karşılıklı bir ilişki içinde sizi bilgilendirmek zorunda olması gibi yükümlülükler sayesinde, adım adım yapılan işlemleri izleme fırsatına da sahip olabilirsiniz.

Verilen Vekaletnamenin Geri Çekilmesi

Burada dikkat edilmesi gereken nokta, vekaletname anlaşmasının nasıl yapıldığıdır.

Sözleşme noter aracılığıyla yazılı olarak yapılırsa ve avukata bir belge verilirse, avukatlık ilişkisinin sona ermesi de noter aracılığıyla yapılmalıdır.

Eğer vekalet ilişkisi sözlü olarak kurulursa ve vekalet ilişki kurabileceği kişilere bildirilirse, vekalet ilişkisinin sona ermesi de vekalet ilişkisinin sona ermesinin ilişkinin olduğu kişilere duyurulması şeklindedir.

Bir azilname yapmak için istenmeyen eylemlerin önüne geçer.

Yeni Nesil Online Avukat

Salgın döneminde hukukun birçok alanında önemli bir artış olacak​. ​Ne yazık ki, boşanmaların benzer şekilde artması bekleniyor, çalışma şeklimizi ve hangi becerilerin ​arandığını ​göreceğiz ve yaptığımız her şeyde nasıl daha esnek olacağımızı da öğreneceğiz.
​​
​Boşanma, iş davaları gibi hukuk alanları ​fazla mesai yapacak.
Dünya bir​den değişti ve dünyadaki değişikliklerle birlikte hukuktaki anlaşmazlıklar, her zamankinden daha farklı hukuk alanları sıkça duyulmaya başlandı.

İşyeri​ kavramı değişti ve bu nedenle iş hukuku, evden çalışma yetenekleri, ofisteki güvenli çalışma ortamları ve potansiyel ikinci dalgalar ve gelecekteki pandemiler söz konusu olduğunda işverenin bakım görevi ile ilgili işyeri anlaşmazlıkları, fazla mesai parası gibi daha fazla ayrıntıyı içerecek şekilde büyüyecek. Esnek çalışma ve işverenlerin kabul edilebilir uygulamaları nasıl değerlendirdikleri konusunda yeni tanımlar da olacaktır.​Gündeme gelecek diğer hukuk alanları, dijital çözümlere sahip olmak için yeni bir ihtiyaç duyan yasal teknoloji, dava, iptaller ve gecikmeler nedeniyle müşterilerle anlaşmazlıklarda çok sayıda şirket, kaçınılmaz ekonomik düşüşle iflas, sağlı​k hukuku ve aile hukukudur.

Online Avukatlık 2021 de Yıldızı Parlayacak Mesleklerin Başında Geliyor.
Boşanma avukatları epeyce meşgul olacak​.​

​Alanya ​Boşanma avukatları​ epeyce​​ mesai yapacak; ​Birebir ​ilişkiler söz konusu olduğunda ​boşanmalar artacak ve aile hukukuna olan ihtiyaç artacak ve aile hukuku ile ilgilenen gelecekteki avukatlar için daha fazla ​mesaiye yol açacaktır.

Sosyal ​mesafe önlemleri hala devam ederken, aile işletmeleri ​doğacak zarardan birbirlerini suçlayabilir.​

Tam teşekküllü ​en iyi ​avukat olmak ​isteyen ​stajer avukatlar,​ malesef okulda öğrendikleri​ ​​eski davranışları, sistemleri, geleneksel çalışma biçimlerini değiştirmeye ve uyarlamaya çalışmakla ​zorlanacaklar. ​Meslekte radikal ve olumlu değişimi etkileyebilecek yeni bir kültürün parçası olacaklar. 
Sosyal ​mesafe ve uzaktan çalışma, işyerinde yeni bir ​akım başlattı. 
Duygusal zekaya, müşteri​ ​odaklılığına ve ​ayrıca, daha fazla firmanın esnek çalışma düzenlemelerin​e ve iş/yaşam dengesini onayladığın​a ​şahit olacağız. 

Kaynak : law_ac.uk

Teknolojik beceriler her zamankinden daha önemli​ hale geldi.​
Pandemik sonrası, yeni nesil “online avukatlar” ​daha başarılı olacağı​ için​ teknolojiye daha fazla güveneceğiz.
Bu nedenle, avukatların, mevcut teknolojinin daha geniş bir kullanımına katkıda bulunmak için, başvuru sürecinden itibaren dijital uzmanlıklarını esnek bir şekilde yazılım ve donanım ile çalışmaları​​ gerekecek.

Hayatımız Online

​Geçen yılın zor​​ geçtiğini ​söylemek, olanları hafife almak olur. Gelecekte bizi neyin beklediğini düşünerek güçlerini toplayan iyimserler olarak, geçen yıl bardağı​mızı dolduran yönlere ​bir bakalım. Salgın hasara yol açtı. Ancak, ​hizmetlerin geleceğini şekillendiren davranış değişiklikleri de ortaya çıkardı.
Bu değişikliklerin ana nedeni evde geçirdiğimiz zamandı. Bu süre zarfında çalışma, alışveriş yapma ve yaşama şeklimiz tamamen değişti.

Evde kalmak ve sosyal mesafeyi uygulamak zorunda kaldıkça, arkadaşlarımızla ve ailemizle bağlantıda kalmak için sosyal medyaya daha fazla yöneldik. Kendimizi ifade etme ve malzemelerden ürünlere kadar her şeyi tüketme şeklimizi etkiledi. Kullanıcılarla birlikte, işletmeler de bu değişikliklere ayak uydurdu. Markalar, tüketicilerle bağlantı kurmanın yeni ve daha anlamlı yollarını bulmak için yaratıcılıklarını kullanmak zorunda kaldılar. İşletmelerin tüketiciler ve diğer işletmelerle olan ilişkilerini zenginleştiren, ürünleri ve tüketici deneyimlerini geliştiren eğilim​ler​ görüyoruz.
COVID döneminden kalıcı eğilimleri ​olarak, evde harcanan zaman​da kendi​mi​z​ için daha yararlı olan daha alakalı alışveriş deneyimleri ​tecrübe ettik.Başta e-ticaret olmak üzere farklı alanlarda dijital süreçlerin benimsenmesinin hızlanması, pandeminin getirdiği en belirgin ve anlaşılabilir eğilimler arasındadır. İhtiyaçlar yeni kullanıcılar ve kullanım alanları ortaya çıkardı. İhtiyaçlarımızı karşılarken ve bu deneyimleri kullanmaya devam etmek istediğimizde bize sunulan deneyimlere alışmamız oldukça normaldir.
E-ticarette hızlanma oranı oldukça yüksek olmasına rağmen, alışverişteki dönüşümün kapsamı bununla sınırlı kalmayacak ve çok daha geniş olacaktır. “Çevrimiçi dünyayı” ve “gerçek dünyayı” bir araya getiren her unsuru düşünün. Örnekler arasında temassız ödeme, veya ​mutfak dolabının odanızda nasıl görüneceğini hayal etmenizi veya ​ojenin ​elinize uygun olup olmadığını görmenizi sağlayan artırılmış gerçeklik deneyimleri bulunur. Evde kalmamızın uzaması, bu yeni karma alanın gerçek değerini görmemize izin verdi. Bazı gözlemciler bunu dijital perakende olarak adlandırıyor, çünkü fiziksel ve dijital perakendecilik arasındaki sınırlar giderek bulanıklaşıyor.
Başta e-ticaret olmak üzere farklı alanlarda dijital süreçlerin benimsenmesinin hızlanması, pandeminin getirdiği en belirgin ve anlaşılabilir eğilimler arasındadır. Bu tür deneyimlerin faydalarını daha fazla tüketiciye göstermek davranışlarını ve daha da önemlisi beklentilerini değiştirir. Sonuç olarak, dijital ortamı Yalnızca satış için kullanılan bir “kanal” olarak tanımlayan işletme ve markaların sayısı azalacaktır. Dijital ortam artık sadakati artıran, dönüştürücü ve kullanıcı ilk deneyimlerini mümkün kılan bir yer olarak tanımlanacaktır.
Pandeminin ekonomik baskısı nedeniyle, dünya çapında ailelerine ve arkadaşlarına para göndermeye ihtiyaç duyan insan sayısı aniden arttı. Bu kullanıcıların çoğu nadiren finansal hizmetlerden yararlandı. Şirket​ler​, müşterilere ​online ​hizmet vermeye devam etmek zorunda kaldı ve perakende satış noktalarının çoğu sağlık kısıtlamaları nedeniyle geçici olarak kapatıldı.
Bu nedenle, telefonla danışma hizmeti seçeneği sun​ul​maya başla​n​dı. ​Alanya’da Avukatlar​, müvekkillerine hızlı ve kolay erişim sağlamak için web sitesine yeni destek ve navigasyon araçları ekledi.

Seyahat kısıtlamaları, yerinde karantina kuralları ve fiziksel mesafe düzenlemeleri ile yerel topluluklarımızın değeri hakkındaki farkındalığımız aniden artmıştır. Bunun etkisini, “yakınımdaki”​ şeklinde​ ​internet ​aramaların​ın​ geçen yıl dünya çapında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını gördük.​ 
İstatistikler, “yerel işletmeleri desteklemek” için yapılan aramaların, bir önceki yıla göre dünya çapında %20.000 oranında arttığını gösteriyor.

​Kaynak: Google verileri, Mart 2019-Haziran 2020.

Bu değişen zihniyet, satın alma kararlarımızı ve marka algılarımızı etkilemeye devam edecektir. Kim olmak istediğimize ve finansal olarak kim olabileceğimize dair düşüncemizi güçlendiren kararlar almaya başladık. Düşünmeden satın almak artık pratik değil, bizi bireysel olarak tatmin etmiyor. Kısacası, “marka değeri” ve “kişisel değerler” in örtüşmesi tüm fiyat noktaları için giderek daha önemli hale gelecektir. Pahalı bir elektrikli otomobil satın almayı ya da çevreyi korumada üzerlerine düşeni yapmak için zincir olmayan bir kafede 5 lira harcamayı tercih eden tüketicilerin ortak noktası, alışverişlerini değerlerine daha uygun hale getirmeleridir. Markalar da bunun için daha fazla fırsat sunacak. Sadece marka değerleri hakkında konuşmayacaklar, aynı zamanda bu değerleri ürünlerini ve hizmetlerini farklı kılan “nitelikler” olarak kabul edecekler.

Kitaplar Hiçbir zaman gözden düşmeyecek. [ARABULUCU Avukat Sibel Demiral]

Son olarak, sunulan ürünlerin, hizmetlerin ve reklam öğelerinin değişmesini bekleyebiliriz. Bunun nedeni, onları geliştiren insanların da değişmesidir. Neden soruyorsun? Çünkü “işe gitmeyi” bıraktık ve “hayatımıza iş getirmeye”başladık.

Geleceğin ne getireceğini kesin olarak göremesek de, sonumuz son teknoloji olacak.