noterden avukat vekalet

Noterden Avukata Vekalet Vermek

Avukata Vekalet Nasıl Verilir?

Kendiniz adına veya vasisi olduğunuz kişiler adına istediğiniz herhangi bir avukata yasal olarak vekaletname verebilirsiniz. Bir avukatın sizi temsil etmesi için Noterden Avukata vekaletname verebilirsiniz.

Şirketin avukata vekalet vermesi için, tüzel kişilik adına hareket etme yetkisine sahip şirket çalışanı olması gerekir. Bir avukata vekaletname vermek için en az 18 yaşında olmak yeterlidir. Noter tarafından verilen vekaletname onayı tamamlandıktan sonra, avukat belirlediğiniz konuda sizi temsil etmeye yetkili olacaktır.

Uzaktan Vekalet Verme

Başka bir ilden Avukata vekaletname vermek;
Vekaletname vereceğiniz kişi ile farklı yerlerdeyseniz, vekaletname vereceğiniz kişi gerekli bilgileri size whatsapp/ e-posta ile gönderir. Bu bilgilerin fotokopisini bilgisayardan yazdırabilirsiniz. Sahip olduğunuz belge ve kimlik kartınızın fotokopisi ile notere giderseniz, vekaletname vereceğiniz kişi olmadan vekaletname verebilirsiniz. Daha sonra vekaletname verdiğiniz kişiye posta/ kargo yoluyla vekaletnameyi göndereceksiniz.

Hangi Durumlarda Vekaletname Verilir?

Boşanma, icra, mal paylaşımı, alım-satım yetkisi, ceza, tespit gibi tarafı olduğunuz bir dava için avukata vekaletname verebilirsiniz. İstediğiniz herhangi bir konuda bir avukata vekaletname verebilir ve yetkilerini belirleyeceksiniz. Vekaletname verilen avukat sizin adınıza her türlü bilgi ve belgeyi toplamak ve sizi en iyi şekilde savunmak zorundadır.

Avukat, Sizin ilk defa Başınıza Gelen Şeylerin Yüzlerce Çeşidine hakimdir.
Avukata genel vekaletname vermenin sakıncaları

Bir avukata vekaletname verirken; vekaletname ücreti, konusu, süresi, yetkisi ve kapsamı dikkatle seçilmelidir. Bir avukata sınırsız yetki vermek ciddi sorunlara neden olabilir. Bu nedenle yukarıda belirtilen hususların avukata verilen vekaletnamede noter huzurunda imzalanmasında fayda vardır.

Bir avukat genel bir vekaletname ile ne yapabilir?
Ne vekaletname verirken dikkat edilmesi gerekir?

Türkiye’ye Avukat Tutmak için ihtiyacınız olan bazı işler var, ancak pahalı biletler için para veremiyor musunuz, yoksa zaman ayırmıyor musunuz?

Aklınıza gelen ilk çözüm, avukata vekaletname vermek olabilir. Böylece, vekaletname verdiğiniz kişi işlemlerinizi sizin adınıza yürütürken hem zamandan hem de paradan tasarruf edersiniz.

Peki, bir vekaletname verirken dikkatli olmanız gereken bazı konular olduğunu biliyor muydunuz, yoksa istenmeyen sonuçlar doğurabilir misiniz?

“Avukatlar genel vekaletname ile kişinin varlıklarını satmak ve bankalardan paralarını çekme yetkisini olduğunu düşünmek yanlıştır.” Avukat, müvekkilinin mallarını satamaz veya bankadan parasını vekaletnameye özellikle bu yönde bir hüküm konmadıkça çekemez. ‘

Vekaletname Süresi

Avukatınızla bir vekalet ilişkisi kurduysanız, bu genellikle belirsiz bir ilişkidir. Yani, proxy ilişkisini sona erdirene kadar devam eder.

Ancak bu mutlak kural değildir. Tabii ki, istediğiniz sadece bir veya daha fazla iş için vekil olarak bir avukat atayabilirsiniz.

Vekalet ilişkisinin süresi dolmuşsa ve atadığınız kişi buna rağmen sizin adınıza bazı işlemler yaptıysa, vekaletname olmadan iş yapma hükümleri tarafından uğradığı Zararı veya duruma göre yapılan işlem nedeniyle uğradığınız zararı size ödemekle yükümlü olabilir.

İkinci bir avukata vekalet verilmesi

Bir davayı takip etmek için birden fazla avukata atanabilir. Müvekkil, davanın başında birden fazla avukata vekaletname vermişse, sorun yoktur; bu avukatların her biri, kendilerine verilen yetki dahilinde bağımsız olarak hareket edebilir.

Avukat işlemlerine itiraz
Atadığınız avukat, kendisine verdiğiniz yetkilerin dışında bir işlem yaptıysa, tam cezai ve yasal sorumluluğu vardır.

Bu durumda, avukata karşı maddi ve manevi tazminat davası açılabilir. Öte yandan, avukat, kendisine verdiğiniz yetkiler dahilinde olmasına rağmen size zarar verecek eylemler yaptıysa, işlemin sizin için bağlayıcı bir sonucu olacaktır.

Bu nedenle, bir vekalet ilişkisi kurarken, verdiğiniz yetkilere ve o kişiye olan güveninize dikkat etmelisiniz.

Avukatlık Hakkının Kötüye Kullanılmasının Önlenmesi

Her şeyden önce, vekilinize verdiğiniz yetkilere çok dikkat etmelisiniz. Bu kişiye verdiğiniz yetkiler yalnızca gerçekleştirmesini istediğiniz işlemlerle sınırlı olmalıdır.

Başka bir önlem, bir vekil tayin ettiğiniz kişi ile yapılan sözleşme içeriği için ona ücret maddeleri eklemektir.

Böylece, karşılıklı bir ilişki içinde sizi bilgilendirmek zorunda olması gibi yükümlülükler sayesinde, adım adım yapılan işlemleri izleme fırsatına da sahip olabilirsiniz.

Verilen Vekaletnamenin Geri Çekilmesi

Burada dikkat edilmesi gereken nokta, vekaletname anlaşmasının nasıl yapıldığıdır.

Sözleşme noter aracılığıyla yazılı olarak yapılırsa ve avukata bir belge verilirse, avukatlık ilişkisinin sona ermesi de noter aracılığıyla yapılmalıdır.

Eğer vekalet ilişkisi sözlü olarak kurulursa ve vekalet ilişki kurabileceği kişilere bildirilirse, vekalet ilişkisinin sona ermesi de vekalet ilişkisinin sona ermesinin ilişkinin olduğu kişilere duyurulması şeklindedir.

Bir azilname yapmak için istenmeyen eylemlerin önüne geçer.

Ne Zaman Avukat Tutmak Gerekir? (Power of Attorney)

Vekaletname, tüm yasal belgelerin en önemlisidir. Bu yasal belge, başka bir kişiye, başkası adına belirli şeyler yapma hakkı verir. Bu şeylerin ne olduğu, kalıcı Vekaletnamenin içeriğine bağlıdır.

Vekaletname, bir avukata bir başkası adına harekete geçme yetkisi veren yasal bir belgedir.

Vekaletnamenin şartlarına göre, varlık mülkiyeti, finansman veya sağlık hizmetleri hakkında yasal kararlar almak için kapsamlı veya sınırlı yetkiye sahip olabilir.

Vekaletname türleri, sınırlı bir vekaletname olarak da bilinen geleneksel, iptal etmediğiniz sürece bir geçerli, sadece belirli olaylar için devreye giren esnek veya sağlık için kalıcı bir vekaletname (vasi) olarak da bilinen tıbbi durumları da içerir.

Zihinsel veya fiziksel iş göremezlik nedeniyle kendi adınıza hareket edemiyorsanız, temsilciniz veya avukatınız refahınızı ve bakımınızı sağlamak için finansal kararlar almaya çağrılabilir. Vekaletname, imzalandıktan hemen sonra yürürlüğe girer.

 Aynı anda iki veya daha fazla kişiye vekaletname verebilir.

Avukatın gerçekleştirmesine izin verilen diğer önemli görevler bankacılık işlemleri, gayrimenkul kararları, maaş veya emeklilik ile ilgili veya sağlık faturalandırmasıdır.

Temsilciniz olarak seçtiğiniz kişi, tereddüt etmeden güvendiğiniz biri olmalıdır. Ancak, güvendiğimiz insanlarla bile, bazı kontrolleri ve dengeleri korumak genellikle akıllıca olacaktır. Aslında avukatlar görevlerini yerine getirirken belirli bir bakım standartlara sadık kalır. Karşılıklı güvene dayalı bir ilişki kurulur.

Bir Avukata Vekalet Vermek (Avukat Tutmak), sizi kişisel işlerinizi kontrol etmekten mahrum bırakmaz. Bu, yalnızca gerektiğinde güçlü bir araç haline gelen bir acil durum belgesidir. Vasi kararları hariç; Vekaletname iradenizin önüne hiçbir zaman geçemez.

Avukat Sibel DEMiRAL | Alanya – TURKEY

Dava Nasıl Açılır?

Davanız olumsuz sonuçlandırılırsa ne gibi sonuçlar doğuracağını değerlendirdiniz mi?

Bir avukatınız varsa, bu konularda sizi tam olarak bilgilendirmesini isteyin;

 • Davanız size ne kadara mal olacak? (Dava ücreti, masraflar ve avukatlık ücreti kaç lira?)
 • Davayı kaybederseniz katlanacağınız ek maliyet ne olacak? (Tamamlanacak dava ücreti, diğer tarafa ödenecek avukat ücreti, mahkeme masrafları kaç tutar?
 • Maruz kaldığınız adaletsizliği gidermek için uygulanabilecek başka yasal yöntemler var mı?

Bir Avukat Tutmak Gerekli mi?

Hayır, bir avukat tutmak zorunlu değildir.
Dava dilekçesi, dava ücreti, avans ücreti ve gider avansının ödenmesinden sonra ilgili mahkemeye kaydedilir ve dava ücreti sadece gider avansı ve davanızın görüldüğü tarihte dosyalanacaktır.
Bir dava açmak, dilekçenizi dava ücreti ve gider avansı ile birlikte “yetkili mahkemeye” göndermekten oluşur.

Dava Açarsam Para Ne Zaman Ödenir?

Bir dava açarken, davacı olarak, her yıl Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan listede belirtilen miktarın belirli bir miktar yargı ücreti ve avans ücreti ödemeniz gerekir.
Bu soruya kesin bir cevap olmadığından ve yanlış mahkemeye başvurmak; sizin için zaman, para ve hak kaybına neden olabileceğinden, davanızı dosya açmadan önce bir avukattan profesyonel yardım almak yararlı olabilir.

Dava Açmadan Önce Bilinmesi Gerekenler

Bir avukattan bilgi almayacaksanız, kedinize aşağıdaki soruları sorun;

 • Dava açmak için yeterli bilgiye sahip olduğunuzdan emin misiniz?
 • Davanızı takip etmeye kararlı mısınız? Bir dava açtıktan sonra takip edilmemesi, davanızın reddedilmesine veya düşmesine neden olabilir.

Bir dilekçe ile açılabilen dava, bir ücrete tabi ise bu tutarı ödeyerek ve eğer değilse, sadece gider avansını toplayarak tamamlanabilir.
Bu açıklama kolay görünse de, dava açmak önemli yasal etkileri ve potansiyel mali yükü olan ciddi bir iştir.


Bir dava açmak için ne yapmalı? Dava mahkemeye bir dilekçe ile açılır.
Mali durumunuz bir avukat tutmak için uygun değilse, il barosuna başvurma ve “adli yardım” kapsamında bir avukatın atanmasını talep etme hakkına sahip olduğunuzu unutmayın.

Adalet: Hakkınızın Kaybolmasına izin vermez.

noterden avukat vekalet

Türkiye’de Avukata Vekalet Vermek (2021)

Vekâletname

Tanım: Resmi koşullara tabi, karşılıklı güvene dayalı, yapılacak işlemin niteliğini ve içeriğini açıkça tanımlayan, herhangi bir tereddüt ve şüphe duymadan yasal eylemleri yerine getirme gücünü içeren bir sözleşmedir.
Başka bir deyişle, vekaletname, bir kişinin vekil olmasını sağlayan noter tasdikli bir belgedir. Vekaletname vermeye yetkili kurum  noterler ve yurtdışındaki Türk Büyükelçilikleri ve Türk Konsolosluklarıdır. Buna ek olarak, yabancı devletler yetkili makamları tarafından kendi yasalarına göre vekaletname verebilirler.
Ayrıca, 1111 Sayılı Kanunun 61.maddesinde belirtilen makamlar tarafından verilen belgeler, 2 ay ile sınırlı olarak vekaletname olarak kabul edilir.

Türkiyede avukat görevlendirmek isteyen vatandaşlarımız, bunu ancak noterden tasdikli bir vekaletname ile yapabilirler.
Sadece yazılı şekilde verilen vekaletnameler, noter tasdiki yoksa yeterli görülmemektedir.
Türk vatandaşları için Türkiye’de noterler ve yurtdışında konsoloslukların noterlik daireleri örnek tip vekaletnameleri hazır bulundururlar. İlgili kişiye uyan vekalet tespit edildikten sonra müvekkil ve avukatın bilgileri yazılır. Vekalet veren kişi noterde vekaletnameyi imzalar. Ardından noter tarafından her vekaletnamenin kendi özelliğine göre vekaletname ücreti hesaplanır. Kısa ve basit vekaletnamelerde ücret düşük, uzun ve detaylı vekaletnamelerde ücret yüksektir. Avukat vekaleti ücreti 2021 yılı için 100 – 250 TL.

avukata vekalet vermek
avukata vekalet vermek

Boşanma davası, yurtdışından alınmış boşanma kararının Türkiye’de tanıma tenfizi ve gayrimenkule dair vekaletnamelerde vekalet verenin fotoğrafı da yapıştırılıp onaylanmak zorundadır.
Yabancılar da Türkiye’de avukat görevlendirmek istediğinde Türk vatandaşları için aranan şartları aynen yerine getirmek zorundadırlar. Yani yabancılar kendi ülkelerindeki bir noter huzurunda Türkiye’deki avukata vekalet verebilecektir. Yabancılar için ek bir şart daha vardır. Yabancı müvekkil, yabancı noterden aldığı vekaletnameyi o noterin bölgesindeki yetkili makam tarafından “Apostille” şerhi yazdırmak zorundadır. Bunun nedeni, yabancı resmi makamlardan alınan belgelerin ancak Apostille alınması şartıyla Türkiye’de geçerli sayılmasıdır.
Türkiye’de veya yurtdışında Türk noterinde vekaletname çıkarmak isteyen yabancılara bu imkan da sağlanmıştır. Ancak ilgili kişinin Türkiye’deyse noterden yeminli bir tercüman ile yurtdışındaysa ilgili konsoloslukça tanınan bir tercümanla başvurması şarttır. Bu durumda tercüman, bir yandan vekalet verecek kişinin kimlik bilgilerini notere çevirir diğer yandan vekaletname içeriğindeki yetkilerin ne anlama geldiğini vekalet verecek kişiye anlatır. Vekaletnamede tercümanın kimlik bilgileri ve imzası da yer alır.
Power of Attorney in Alanya-TURKEY: Türkiye’de avukat görevlendirmede vekaletnameye noter tasdiki şartı uygulaması kanaatimizce artık eskimiştir ve tartışılmalıdır. Hızlanmış iş ve hukuk trafiğinde öncelikle tüketicilerin ama aynı zamanda avukatların da aleyhinedir. Tüketici açısından bu uygulama, noter harçları, yol masrafları ve zaman kaybı düşünüldüğünde her yıl yüz milyonlarca liraya mal olmaktadır. En önemlisi de hak aramayı zorlaştırmaktadır. Avukat açısından ise müvekkilin bir an önce işi başlatmasını zorlaştırmaktadır.
Türk vatandaşı olsun yabancı olsun Türkiye’de avukat görevlendirmek isteyen bir şahsın veya şirketin avukatça kendisine sunulan gerekli vekaletname metnini okuyup imzaladıktan sonra avukata vermesi yeterli sayılmalıdır. Avukat tarafından mahkemelerde ve diğer resmi dairelerde bu şekilde bir vekaletname ile yetki verilen konularda işlemler yapılabilmelidir.
Muhtemel suistimallere karşı, bu yola başvuran avukatlara ağır yaptırımlar uygulanarak bu muhtemel sakıncalar minimize edilebilir. Ek olarak dava acma, takip etme, mahkeme dışında iş takibi gibi klasik avukatlık faaliyetleri dışında kalan gayrimenkul devri vs. gibi bazı özel konularda vekaletin noterden çıkarma şartı aranmaya devam edilebilir.

POA in TURKEY
Power of Attorney in Alanya

Hukuk sistemi gelişmiş ve Türkiye de dahil pek çok ülkeye hukuk ihraç eden Almanya’da avukat görevlendirmek için kural olarak noter tasdiki gerekli değildir. Müvekkil tarafından imzalı yazılı vekaletname yeterli sayılmaktadır.

webhatti/avukata-nasil-vekalet-verilir?


Avukata vekalet nasıl verilir?
Noter veya Konsolos
-isim – İmza -Adres -Düzenleme yeri – Tarih ve günlük numarası yazılmalıdır.
Vekalet veren avukat ise kimlik kartına, avukatın kimlik belgesi ve adresi de dahil olmak üzere hazırlanmalıdır.

Kimlik tespiti için uygun ve vekalet verenin son durumunu gösteren bir fotoğrafı yapıştırılıp mühürlenmelidir.
Yapıştırılmadıkça sadece zımba ile ekli fotoğraflar kabul edilmez.
Tüzel kişileri temsil eden vekaletnameye bir fotoğraf eklemek zorunlu değildir.

Vekaletnamede düzeltme ve çıkıntı şeklinde yapılacak düzenlemeler, veren makam tarafından bir mühür ile onaylanmalı ve imzalanmalıdır.
vekaletin vekaleti verilirken, orjinal vekaletnamenin tüm sayfaları çoğaltılmalı ve daha sonra verilen vekaletnameye eklenmelidir.

Vekaletnamede kullanılan mühür, 1984 tarihli ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan mühür Yönetmeliği uyarınca düzenlenmeli, plastik damgalı vekaletname kabul edilmez.
Herhangi bir Tapu veya Kadastro Müdürlüğü tarafından kullanılan vekaletnamenin bir kopyası, ilgili Müdürlükçe tüm sayfaların sunulduğu ad, unvan, onay tarihi ve parsel sayfasını belirterek diğer müdürlükler tarafından kullanılabilir.

Türkiye’deki Avukata vekaletname vermek için gerekli evraklar:

 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti noterlik büroları tarafından verilen vekaletname, K. K. T. C. yetkili makamlar tarafından onaylanan belgelerin Türk makamları tarafından yapılmış gibi ele alınacağı ikili bir sözleşme yapılmıştır. Bu nedenle, hiç bir tasdik ya da onay aranmaz. 
 • Lahey Sözleşmesi uyarınca, kendi ulusal mevzuatına uygun olarak hazırlanan vekaletname de Fransızca olarak <APOSTILLE> (Convention   De La Hae du Octobre 1961) ibaresiyle imzalanırsa bu vekaletname ve belgeler, o yerdeki Türk Konsolosluğunun onayı olmadan kabul edilir.
 • Lahey sözleşmesine tabi olmayan yabancı ülkelerin noterlerinin mevzuatına uygun olarak hazırlanan vekaletnamedeki noterin imzası, o yerdeki Türk konsolosluğu tarafından ayrıca onaylanır.

Nafaka Davalarında Son Durum

Kadınlarımıza yönelik saldırılar, çeşitlenerek ve şiddeti artarak devam ediyor. Son olarak, nafaka olarak bilinen yoksullukta nafakanın sınırlandırılması, bir sebepten dolayı gündemde kalıyor. Adalet Bakanlığı nafaka süresini 6 yıla sınırlayan bir teklifte bulundu. Bakanlığın önerisinde, alt sınır iki yıl olarak öngörülmüştür. Kadın Dayanışma Vakfı’nın” yoksulluk nafaka Araştırma Raporu”, 1994-2019 yılları arasında 11 ilde açılan 140 boşanma davası üzerinde hazırlanmıştır. Buna göre verilen nafakanın yüzde 66,4’ü 0-500 TL, yüzde 10’u 500-1000 TL, yüzde 2,1’i 1000-2000 TL ve yüzde 2,2’si 2000 TL’nin üzerinde. Ortalama nafakanın 370 TL olduğu görüldü.

Yoksulluk nafakası, avukatların yanı sıra, son zamanlarda ayrıldığı eşine 200-300 lira gibi komik miktarlarda tespit edilen nafaka ödemek istemeyen erkekler arasında tartışmalara neden oldu. 149 ülke arasında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği sıralamasında 130’uncu Türkiye’nin yoksulluk nafakası, yüksek refah düzeyli Avrupa ülkeleriyle ne ölçüde kıyaslanır? Eski eşlerine ömür boyu nafaka ödeyen erkek efsaneleri doğru mudur? Bu yapay “kurban babalar” kim?”

Yapılması uygun görülen bu düzenlemeyle asıl istenen kadınlarımıza ekonomik şiddet neticesinde kazanılmış haklarının elinden alınmasıdır.

Kadınların istihdama katılımının yüksek olduğu ülkelerdeki nafaka uygulamasını bize uyarlamak ne ölçüde adil?

Yoksulluk nafakası sadece kadın için değil, aynı zamanda koca için de bir haktır ve yoksulluk nafakasının pratikte kadınlar lehine yönetilmesinin nedeni, esas olarak evlilikteki kadınların boşanmanın bir sonucu olarak yoksullaşmasından ve toplumumuzdaki mevcut cinsiyet eşitsizliği nedeniyle yaşam mücadelesinde yalnız kalmasından kaynaklanmaktadır.

İmzaladığımız uluslararası sözleşmeler ve Anayasamızda belirtildiği gibi, toplumumuzda hâlâ dezavantajlı olan kadınlar lehine ayrımcı tutum adalet açısından bir zorunluluktur. Eğitim, iş ve gelir paylaşımında cinsiyet eşitliğine sahip olmayan, her konuda olduğu gibi eğitim ve çalışma hayatından giderek daha fazla ezilen kadınlar için boşanma gündeme geldiğinde “Başının çaresine bak!” söylemi ve buna hizmet edecek uygulamalar ne kadar adil? Erken yaşta evli olan kadınlar da eğitim hakkından mahrumdur. Boşanmadan sonra iş bulma olasılığının, eğitimi olmayan ve mesleki deneyimi olmayan bir kadın için sıfıra yakın olduğu neden dikkate alınmıyor?

Verilere 2017 yılında erkeklerin istihdam oranı yüzde 70 iken, kadınların istihdam oranı yüzde 30’dur. Bu oran Anadolu’da çok daha düşüktür. Aile içinde sözü olmayan, evlilikten önce veya sonra ve iş hayatında olmayan kadın kardeşlerimizi yeri “kocasının dizlerinin dibi”, görevi “en az üç çocuk” değil miydi? Yoksulluk nafakası süreli hale getirildiğinde kadınların yoksulluk oranı katlanarak artacaktır. Ayrıca çocuklu boşanmaların da yoksulluğu tetiklediği sosyolojik bir gerçektir. 

Kadınlar, mevcut mevzuatın çocuk sayısını artırma politikası ile güvencesiz ve yarı zamanlı işlerde çalışmak zorunda kalıyor. Özellikle kentlerde çocuklu olmak ve çocuk sayısı iş bulmada en büyük engeldir.

Yoksulluk nafakasının zaman sınırı belirlenmesiyle, boşanma sonrası yoksulluğa düşecek olan kadının mağdur olacağı ve kadının zor bir evliliğe ve şiddete maruz kaldığı bir erkeğe katlanmak zorunda kalacağı, sessiz kalacağı ve bu evliliğe devam edeceği bilinen bir gerçektir. Değişiklik tekliflerinde bile boşanma davasında Arabuluculuk tanıtılmaya çalışılmaktadır. 

TÜİK verileri göz önüne alındığında, avukata vekalet vermek için gerekli belgeler neticesinde; ülkemizde kadınların boşanmasının nedenlerinin aile içi şiddet, dayak, kötü muamele ve aldatma olduğu açıktır. Bu nedenle, böyle bir düzenleme sadece kadınları daha mağdur hale getirmeyi, kazanılmış haklarını görmezden gelmeyi ve kadınlara karşı ciddi bir ekonomik şiddeti hedeflemektedir.

Bir başka ilginç husus, bu kadar önemli bir konuyu veri olmadan tartışmak zorunda kalmamızdır. 

 • Kim kaç para ve kaç ay nafaka ödedi?
 • Bu davaların nedenleri ve kapsamı nelerdir?
 • Nafaka alan kadın çalışabilir mi?
 • Çocuğa bakmak için mi işten ayrılmış?
 • Çocuğa bakarken çalışma saatlerine ayak uydurabilecek mi?
 • Eşit iş için eşit ücret ne zaman olacak?
 • Ücretsiz kreşler var mı? Eğer varsa, ihtiyacı ne ölçüde karşılıyor?

Birçok soru cevap beklerken; konuyla ilgili akredite bir çalışma varmış gibi tek tük örneklerle Kanununda Değişiklik Yapılması yönünde otorite baskısı hissediliyor.

Bir dernek mensubu tarafından yöneltilen “Boşanmış karıma oturduğu yerden süresiz nafaka ödüyorum” ifadesi bariz yalandır.

Mevcut yasada nafaka süresi kamuoyunda yaratılmaya çalışılan algının aksine belirsiz değildir. 

Medeni Kanunun 175/1. Maddesine göre yoksulluk nafakası; “Boşanma nedeniyle yoksulluğa düşecek olan taraf, diğer taraftan hatasının daha ağır olmaması koşuluyla, geçim kaynağı için diğer tarafın mali gücü ile orantılı olarak süresiz nafaka isteyebilir” hükmüyle; ciddi hatası olan eşin yoksulluk nafakası alamayacağını ve yoksulluk nafakasının, nafaka ödeyecek kişinin mali gücüne göre belirleneceğini emreder.

Medeni Kanununun 176. maddesinde belirtildiği gibi, nafaka alacaklısı evlendiğinde veya biriyle evliymiş gibi yaşadığında, yoksulluk durumu ortadan kalktığında (miras, kadın kayıtlı veya kayıtsız çalışmaya başladığında, herhangi bir gelir kadına bağlandığında), onursuz bir yaşam sürdüğünde, mahkeme kararı ile nafaka ödemesi kaldırılabilir. Ayrıca, mali durum değişirse, mevcut yasal düzenleme ile ödenen nafakayı azaltmak ve kaldırmak mümkündür.

Anayasa Mahkemesi, 17.05.2012 tarihli 2011/136 E. ve 2012/72 K. sayılı kararına göre, yasa koyucunun 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 175.Maddesine ‘süresiz’ ifadesini dahil etmesindeki amacı, şartlar elverdiği müddetçe yoksulluğa düşecek eşe asgari yaşam ihtiyaçları için diğer eşin ekonomik desteğidir. Yerel mahkeme tarafından yapılan başvuruyu reddeden Yüksek Mahkeme, söz konusu Yönetmelikte “süresiz” ifadesinin hangi amaçla yasaya konulduğunu açıkça belirtti ve mevcut düzenlemenin süresiz nafaka ödemeyi amaçlamadığını haklı çıkardı.

Yargıtay kararında:”Nafakanın özünde ahlâki değerler ve sosyal dayanışma fikri vardır.” diye yoksulluk nafakasını açıklar. Yaşanan şikâyetlerin nedeni mevcut yasalar değil, uygulama hatasıdır. Yargının kendi takdir hakkı ile adaletsiz muameleyi önlemesi mümkündür. Dahası, nafaka ödenmediğinde genellikle korku ve mahkeme masrafları nedeniyle icra yoluna gidilemez.

Peki, neden mevcut düzenlemede belirsiz olmayan nafaka süresi için yeni bir yasal düzenlemeye ihtiyaç var?

Öngörülen düzenleme sadece boşanmış bir erkeğin hayatını rahat bir şekilde sürdürmesi içindir, bu da kadınların mağduriyetini görmezden gelmek ve kadını yoksullukla mücadelede yalnız bırakmak anlamına gelir.

Avukat Tutmak Önemli mi?


Bir avukatın iş ahlâkı en önemli yetkinlik göstergesidir.

Davanız vekalet vereceğiniz avukat seçimine göre kazanılır ya da kaybedilir. Profesyonel meslek sahipleri maalesef aynı derecede yetenekli, etik veya yetkin değildir. İyi bir avukat tutmak her zaman kolay değildir.

 • Geri Dönüş Yapılmayan Telefon Görüşmeleri: Telefon görüşmelerine bir an önce geri dönmeyen avukat, diğer davalarla meşgul olabilir, davanıza nasıl devam edeceğinizden emin değilse konunuzu tamamen görmezden gelebilir.
 • Yanıtlanmayan E-Postalar: Yanıtlanmamış e-postalar avukatın davanızı almak için çok meşgul, stresli veyâ bunalmış olduğunu, davanızı önemsemediğini gösterir.
 • Kaçırılan Son Tarihler: Mahkeme başvuru tarihleri, davanıza ciddi zarar verebilir. Bir avukat sürekli olarak teslim tarihlerini kaçırırsa, ilişkiyi sonlandırmak ve yolunuza başka avukatla devam etmek en iyisidir.
 • Kötü Tutum: küçümseyici, iletişimsiz, kaba, sabırsız veya kötü bir tutum sergileyen bir insanla çalışmak zordur. Kötü bir avukat-müvekkil ilişkisi çatışma, gerginlik ve kötü niyet hatta zarar getirir.
 • Randevu Ayarlama Eksikliği: Son teslim tarihlerini karıştırmak ve birden fazla davayı öncelik sırasına koyamamak güvenilir ve organize bir çalışma ortaklığı sağlamaz.
 • Başarılı Sonuç Sözü: Bir avukat, dava ne kadar açık olursa olsun, müvekkiline kesin bir sonuç vaat etmemelidir.
 • Referans Vermeyi Reddetme: Önceki müvekkilleriyle konuşmanıza izin vermeyen avukat, sizin bilmenizi istemediği sorunlara sahiptir. Sonuçta mahkemeler çok özel olmadıkça kamuoyuna açıktır.

İyi bir avukat seçmek zor bir iştir. Sadece Alanya’da, 300’den fazla avukat bulunmaktadır. Çoğu insan hayatında sadece bir kere avukat görüşmesi yapar.

Tuttuğunuz avukatın sizin için ve yasal ihtiyaçlarınız için doğru olup olmadığını anlamanın basit yöntemleri vardır.

Arkadaşınız veya avukat olan bir aile üyeniz varsa, önce onunla konuşun.
Tanıdık avukat tavsiye almak için uygundur. İşin içinde olduklarından; öngörüleri, sonuçları, kimin umarsamaz olduğunu ve kimin iş biritici olduğunu bilirler. Tanıdık Avukat bulursanız; ihtiyacınız olan hukuk alanında tam deneyime sahip olmasa bile, genellikle ihtiyaçlarınızın ne olduğunu anlayacak ve size yol gösterecek seviyededir. Diğer avukatlara da avukatınızı sormak muhtemelen en iyi başlangıçtır.

Avukatlar müvekkilleri, hâkimler ve akranları tarafından değerlendirilir. Zamanla, avukatlar bir itibar geliştirir. Güven kazanmanın en iyi yolu, dürüstlük ahlakını korumakla olur.

Arkadaşlarınız bir avukatı övüyorsa, davanız hakkında o avukatla sohbet etmek için randevu almaya değer olabilir.

Kimlik bilgilerine ve başarılarına bakın.
Genç avukat hayatını okulda geçirmiştir ve çok yetenekli olmayabilir. Ancak, profesyonel yaşamlarında ciddi şekilde davranan hırslı insanlar sizin davanızı canla başla araştırıp kendi başarı hanesine yazdırma eğilimindedir.

Bazı avukatlar yasayı iş olarak görür. En iyi avukatlar yardıma ihtiyacı olan insanlara adalet sağlamak için merhamet duygularını rahatlıkla hissettirirler. İyi avukatlar müvekkillerine önem verir.
İlk görüşme sırasında avukatların davanın önemli gerçeklerini öğrenmek için birçok soru sormaları gerekir; iyi avukat cevapları dinleyip müşterinin endişelerini anladıklarını açıkça ifade eder.
Açık iletişim, saygı ve anlayış, avukatların müvekkilleriyle geliştirmeleri gereken uyumdur.
KENDİNİZİ RAHAT HİSSETTİĞİNİZ BİR AVUKAT SİZİN İÇİN EN İYİ AVUKAT OLACAKTIR.

Zor sorular sorun.
En iyi avukat zor soruları sever çünkü cevabı biliyordur. Samimiyetsiz biri ustalıkla konuyu değiştirebilir.

Avukat ne kadar az alanda uzmanlaşmışsa o kadar iyidir.
Avukatlar, deneyimleri veya bilgileri ne olursa olsun, herhangi bir hukuk alanında uygulama yapma hakkına sahiptir.
Bir avukatın; bir gün adam yaralama davasını üstlenmesi, ertesi gün şirketleri birleştirmesi, ardından vergi konusunda tavsiyelerde bulunulması ya da boşanma avukatı olması yasal hakkıdır. Bununla beraber çoğu iyi avukat, müvekkillerine, bazı hukuk alanları ile sınırlı çalıştığı konusunda açık sözlüdür. Ne yazık ki, bazıları o kadar titiz davranmaz.

Belirli bir alandaki uzmanlaşmadaki kasıt sağduyu meselesidir. “İnşaat” ta çalışan birinin şantiyede her şeyi yapabileceğini söylemek çok saçma olur. Elektrikçi mobilya işi yapmaz, mimarlar beton dökmez.

İyi bir aile hekimi temel rahatsızlıkları tedavi eder ve gerektiğinde hastasını uzmanlara yönlendirir. Mükemmel avukatlar da aynı şeyi yapar. Büyük şehirlerde daha fazla uzman bulunur.

Avukat Tutmadan Mahkeme Sonucu Ne Olur

Alanya Avukatları

Dava ettiğiniz kişinin bir avukat tuttuğunu ve kendisinin ortalarda olmadığınızı fark ederseniz, muhtemelen sizin de bir avukat ihtiyacınız olacaktır. Sonuçta, sanıkların profesyonel yardım almasını haksız avantaj gibi görünen şeylerin olmasını istemezsiniz.

Davanızı bir avukat olmadan başlatırsanız ve sanık avukat tutarsa, genellikle mahkemeyi avukat lehine çevirmeye almaya hak kazanır. Örneğin:

Araba kazasında davalıyı arabanıza hasar için dava edersiniz. Davalı, bir avukatla birlikte ortaya çıkıyor çünkü otomobil sigortası poliçesinde, sigorta şirketinin sigortalıyı tüm şartlarda savunması gerekiyor olabilir.

İnsanlar hukuksal yardım almadan kanunlarla boğuşmaktan korkarlar.

Eğer bir şirketi dava ediyorsanız, mümkünse bir avukat tutmak akıllıca olacaktır. İşletmeler, yaşayan, nefes alan bireyleri değil, tüm mahkeme süreçlerinde bilançolarını göz önünde tutar.

Bir şirketi dava ediyorsanız, şirketlerin temsil edilmesine ilişkin genel şartlar nedeniyle diğer taraftan bir avukatla karşılaşmaya hazırlıklı olun. Kurumsal bir davalının avukat tutması gerekebileceği gerçeği, sizin bir avukata sahip olup olmadığınız fark edince işleri kolaylaşır.

Mahkemeler, farklı taraflar ve farklı koşullar için farklı kurallarla çalışırlar:

Dava sürecinde avukat tarafından temsil edilmesi gereken bir işletme iseniz ve şikayet ettiğinizde bunu bilmiyordunuz, muhtemelen mahkeme bu şartı size bildirecek ve size kısa bir süre izin verecektir.

Bir avukat kullanmamayı seçerseniz, davayı getiren kişi otomatik olarak kazanır. Bunun nedeni, yasanın işyerinde danışmanlık yapması gerektiğidir; yoksa sanki iş mahkemede yokmuş gibi olur.

Devletlerin çoğulcu yararlanım ilkesinden dolayı, resmi bir ofisi dava etmeye kalktığınızda idari mahkeme, muhtemelen davanızı görüşmeyi bile reddetmek isteyecektir.

Avukat Gerekli mi?

Avukata danışmak neden ücretli?
Avukata bürosunda soru sorabilirsiniz sohbet, tanışma hal bildirimi kapsamında tabiî ki de ücret talep edilmez. Ancak; hukuki danışmanlık hizmeti alındığı takdirde yasal ücret alınır. Hukuki danışmanlık davanın sonucunu ve süresini lehte etkileyebilecek çözüm önerileridir.

Acaba avukat tutmasam ne zararı olur?
Avukat tutmak genellikle mecburi değildir. Davanızı kendiniz açıp, belli süreçleri takip ederek kendi adaletinizi arayabilirsiniz. Adliye binasına girdiğinizde hangi odaya gideceğinizi bile üç kişiye sormadan bulmak çok zor. Devamını oku