Avukat Ücret Tarifesi 2022

Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca görevlendirilen avukat ve müdafilere yapılacak Avukat ücreti, 2022 sayılı tarife Resmi Gazete’de yayımlandı.

Soruşturma aşamasında takip edilen işler için 649 TL, ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 1.997 TL, Yargıtay’da görülen duruşmalı davalar için 2.248 TL ödenecektir.

baro.org

2022 yılı 1 Ocak’ta yürürlüğe girecek olan yeni tarife aşağıdaki gibidir:

 1. Soruşturma aşamasında takip edilen çalışmalar için 649 TL,
 2. Sulh ceza hakimliklerinde izlenen çalışmalar için 1.011 TL,
 3. Asliye Ceza Mahkemeleri :
  • Takip eden davalar için 1.113 TL
  • seri usule uygun olarak takip edilen işler için 465 TL,
 4. Ağır ceza mahkemelerinde görülen davalar için 1.997 TL,
 5. Çocuk mahkemeleri:
  • Çocuk mahkemelerinde izlenen davalar için 1.113 TL,
  • Çocuk ağır ceza mahkemelerinde görülen davalar için 1.997 TL,
 6. İcra Ceza ve Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemeleri ile İcra Hakimleri gibi mahkemelerin takip ettiği davalar için 1.113 TL,
 7. Hukuk mahkemeleri:
  • Bölge adliye mahkemelerinde görülen davalar için 1.997 TL,
  • Yargıtay’da görülen davalar için 2.248 TL

Dikkat! Bu ücret Tarifesi Devletin Görev Atadığı Avukata Verilecek ödemeyi kapsar. Kişilerin Avukat Vekaleti ile Avukat Tutma ve Avukat Ücreti farklı bir uygulamadır. Devamını okuyunuz.

Avukatlık Ücreti Ne Kadar?

Avukatlık Ücreti Tarifesi, Avukata vekalet verme ücreti ile başlar; her bir ofisin kendi uygulaması, bağlı Barolar Birliği ve Sendika tarafından belirlenir ve sonuçta taraflar tarafından sözleşme özgürlüğü sınırları dahilinde karara bağlanır.

Kararlaştırılan ücret sözleşmelerinde, Alanya Avukatları için Antalya Barosu Ücret Tarifesinde ve Türkiye B.B. tarafından belirlenen ücret tarifelerinde uyulması gereken ortak temel ilkeler bulunmaktadır.

1136 Sayılı Avukatlık Kanunu savunuculuğun bir kamu hizmeti olduğunu açıkça ifade etse de birçok maddede ücret karşılığı yapıldığını göstermiştir.

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda özel sözleşme türleri arasında vekalet sözleşmesine uygulanacak hükümler 502nci Madde ile 514 üncü madde arasında yer almaktadır.

1136 ve 6100 sayılı Kanunlarda hüküm bulunmayan hallerde Borçlar Kanununun ilgili hükümleri ve genel hükümleri uygulanır.

Aynı şekilde 6100 sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanunu’nda (Madde 323), vekaleten takip edilen işlerde avukatlık ücreti olduğu tespit edilmiştir.

1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun verdiği yetkiye dayanarak, Türkiye Barolar Birliği, her yıl yenilenen Asgari Avukatlık Ücret Çizelgesini ve Antalya Barosu’ndaki üyeleri tarafından uygulanması gereken Antalya Barosu Ücret Çizelgesini oluşturur.

Antalya Barosu Alanya Avukat Ücretleri için Tıklayınız.

Alanya’da çalışan her avukat, mevzuatta belirtilen sınırlar dahilinde kalmak kaydıyla kendi ücret tarifelerini ve politikalarını belirlemekte serbesttir.

Dava Kaybedilirse Avukat Ücreti Ne Olacak

Dava kazanılırsa ücret alınır” veya “Dava kaybedilirse ücret alınmayacak” ya da “Sadece karşı taraftan tahsil edilecek ücret” kararı verilemez. Böyle bir ücret maddesi geçersizdir. Ücretsiz EYLEM YASAĞI uyarınca, bu sözleşmeyi yapan Avukata Baro tarafından ceza
verilir.

Avukat Gerekli mi?

Avukata danışmak neden ücretli?
Avukata bürosunda soru sorabilirsiniz sohbet, tanışma hal bildirimi kapsamında tabiî ki de ücret talep edilmez. Ancak; hukuki danışmanlık hizmeti alındığı takdirde yasal ücret alınır. Hukuki danışmanlık davanın sonucunu ve süresini lehte etkileyebilecek çözüm önerileridir.

Acaba avukat tutmasam ne zararı olur?
Avukat tutmak genellikle mecburi değildir. Davanızı kendiniz açıp, belli süreçleri takip ederek kendi adaletinizi arayabilirsiniz. Adliye binasına girdiğinizde hangi odaya gideceğinizi bile üç kişiye sormadan bulmak çok zor. Devamını oku