1 min read
adli TBB Mevzuat

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

HAPİS CEZASININ ERTELENMESİ
İşlenen suçtan en fazla 2 yıl
hapis cezası verilmesi durumunda;
Hükümlü kişinin cezası askıya alınabilir. Suçtan dolayı cezanın askıya alınması ya da erteleme kararı verilebilmesi için;
Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı üç aydan daha fazla hapis cezası almaması,
Mahkemenin duruşma sırasında sanığın gösterdiği pişmanlık tutumu nedeniyle bir daha suç işlemeyeceği kanaati oluşması,
Suçtan dolayı kamunun ve varsa mağdurun tazminatı şartıyla atfedilebilir.
Bu durumda; hasar giderilinceye kadar
kişinin infaz kurumuna mahkum edilmesine karar verilebilir.