Avukat için Elektronik Defter Beyan Sistemi Mecburi

T.C. Maliye Bakanlığı Serbest Meslek Faaliyeti Kapsamında Avukat Hizmetleri için 01.01.2018 tarihinden itibaren Elektronik Defter-Beyan Sistemi kullanma şartı getirdi.

Avukat, Elektronik Defter-Beyan Sistemini kullanmak zorundadır.
Serbest meslek kazanç defteri yanında bilanço esasına göre defter tutan mükellefler de, 01.01.2018 tarihinden itibaren serbest meslek faaliyetine ilişkin kayıtlarını ve kazanç defterini Sistem üzerinden tutacaklardır.

Defter Beyan Sistemi; Beyanname, bildirim, dilekçeler, fatura, serbest meslek makbuzu gibi belgelerin elektronik ortamda düzenlemesine imkan veren Sistemdir. Avukat, kayıtlarını ve kazanç defterini Sistem üzerinden tutacaktır.
İsteyen ayrıca ödeme kaydedici cihaz kullanabilir.

Devamını oku