X

kıdem tazminatı

Kısa Çalışma Ödeneği Alan Kişi Tam Zamanlı Çalışabilir mi?

Covid-19 salgını sırasında, yaklaşık 3.5 milyon insan kısa çalışmaya maruz kaldı. Bazı işyerlerinde kısa çalışma tamamen uygulandı ve diğerlerinde yarı…