Türk Vatandaşlık Hukuku

Türk Vatandaşlık Hukuku öncelikle hak ve kan (jus-sanguinis) ilkesine dayanmaktadır. Türk anne veya Türk babadan doğan (evli veya evlilik dışı) çocuklar doğuştan Türk vatandaşıdır. Türkiye’de Türk vatandaşlığından vazgeçme (veya başka bir ülkenin vatandaşlığını kazanma) niyeti, kişinin ikametgahının en yüksek sivil otoritesine ve yurtdışındaki Türk Konsolosluğuna bir dilekçe ile sunulur. Bu makamlarca işlenen belgeler gerekli işlemler için İçişleri Bakanlığı’na gönderilir.

Vatandaşlığın Tanımı

Türk Anayasası’nın 66. maddesi vatandaşlığı tanımlamaktadır:
Türk devletine vatandaşlıkla bağlı olan herkes Türk’tür.
Türk bir babanın veya Türk bir annenin çocuğu Türk’tür.
Vatandaşlık, kanunun öngördüğü koşullar altında elde edilebilir ve kanunda belirtilen durumlar dışında ele geçirilemez.
Bir Türk vatanseverliğe karşı bir eylemde bulunmadıkça vatandaşlıktan yoksun bırakılamaz.
Vatandaşlıktan yoksun bırakılma ile ilgili karar ve işlemlere itiraz etmek için mahkemelere yapılan başvuru reddedilemez.

Benimseme

Bir Türk vatandaşının evlat edindiği bir çocuk, evlat edinme başvurusu sırasında 18 yaşından küçükse otomatik olarak Türk vatandaşı olur. Bazı durumlarda (zorunlu olmamakla birlikte) yabancı isimlerle Türk vatandaşlığına başvuranlar isimlerini Türkçe (zorunlu olmamakla birlikte Müslüman) isimlerle değiştirirler. Bunu yapanlara örnek olarak futbolcular Colin Kazem Richards ve Muhammed Aurelio verilebilir.

Vatandaşlık Kaybı

Vatandaşlığa geçme ve Türk vatandaşlığının kaybedilmesi İçişleri Bakanlığı tarafından kontrol edilmektedir.

Vatandaşlık Biçimi Olarak “Mavi Kart”

Örneğin Almanya veya Avusturya gibi normalde çifte vatandaşlığa izin vermeyen bir ülkede vatandaşlığa alındıkları için Türk vatandaşlığından vazgeçmek zorunda kalan eski Türk vatandaşları, kendilerine bazı vatandaşlık hakları tanıyan mavi kart başvurusunda bulunabilirler. Türkiye’de yaşama ve çalışma hakkı, toprak veya miras ve diğer şeylere sahip olma hakkı.

Vatandaşlık

Bir yabancı, aşağıdaki koşulların tümünü yerine getirmesi halinde vatandaşlığa kabul için başvurabilir:

Kendi ülkelerinin kanunlarında veya vatansız kişiler söz konusu olduğunda Türkiye kanunlarında tanımlanan çoğunluk çağına erişmişlerdir.
Başvurmadan önce 5 yıl kesintisiz olarak Türkiye’de ikamet etmek.
Türkiye’ye yerleşmek niyetinde ve bunu kanıtlamak için önlemler aldı.
Halk sağlığını tehdit eden herhangi bir hastalıktan arındırılmıştır.
iyi karakterli ol
Türk konuşma yeteneği var.
Türkiye’de geçimini sağlayacak kadar geliri var.
Ulusal güvenlik veya kamu düzeni için bir tehdit oluşturmaz.
Bu şartların yerine getirilmesi yabancıya mutlak Türk vatandaşlığı hakkı vermez.

Üç yıldır bir Türk vatandaşıyla evli olan ve halen bu ortakla evli olan yabancı uyruklular farklı koşullar altında vatandaşlığa başvurabilirler:

Türk bir partnerle yaşıyor (Türk bir partnerin başvuruyu yaptıktan sonra ölmesi durumunda istisnalar kabul edilir).
Evliliği tehdit eden davranışlardan kaçınır.
Ulusal güvenlik veya kamu düzeni için bir tehdit oluşturmaz.
Başarılı bir başvurunun ardından evliliğin sona ermesi durumunda vatandaşlığa geçen eş, evlilik sözleşmesini iyi niyetle imzaladığı sürece Türk vatandaşlığını koruyabilir.

Yatırım Yoluyla Vatandaşlık

5901 sayılı Kanuna ilişkin ek maddelerin 12 Ocak 2017 tarihinde yayımlanmasından itibaren Türkiye’ye yatırım yapan yabancı uyruklulara Türk vatandaşlığına başvuru hakkı tanınacaktır.

Aşağıdaki yatırımlardan birini yapan veya bir koşulu yerine getiren yabancı uyruklular Türk vatandaşlığına başvurabilirler:

En az 3 yıl boyunca satılmayacak en az 250.000 dolarlık bir yatırım.
En az 2 000 000 USD değerinde bir Türk şirketine yatırım.
3 Yıldır çekilmeyen bir Türk bankasına 500.000 USD yatırın.
En az 3 yıl satılamayan en az 500.000 ABD Doları değerinde devlet tahvillerine yatırım yapın.
Yabancı uyruklu bir şirkete ait 100 Türk işçinin istihdamı.
Yukarıdaki koşullardan birini yerine getirmek, Türk vatandaşlığına başvurma hakkını elde etmek için yeterli olacaktır. Yabancı başvuru sahibinin talep ettiği yatırımı devlet tüzel kişiliği izleyecektir. Yatırımın ilgili devlet kurumu tarafından onaylanmasından sonra yabancı vatandaşlığa Türk vatandaşlığı verilir.

Çifte Vatandaşlık

Türkiye’de çifte vatandaşlık (aynı anda iki vatandaşlık hakkına sahip olmak) elde edilebilir, çünkü uluslararası hukukta vatandaşlık edinme konusunda tekdüze kurallar yoktur. Her ülkenin vatandaşlıkla ilgili kendi yasaları vardır ve kendi iç politikasına dayanarak bireylere vatandaşlık verir. Bireyler kendi seçtikleri ya da bu farklı yasaların otomatik olarak uygulanmasıyla çifte vatandaşlığa sahip olabilirler.

Türk yasaları soy üzerinde Türk aileden biri doğum, yurt dışında doğmuş Türk ebeveynlerin biri tarafından doğumla Türk vatandaşlığının yanı sıra satın alma, diğer milletten olursa olsun alarak Türk vatandaşlığını elde izin verir. Türkiye’de doğan yabancı uyruklu çocuklar, ebeveynlerinden biri de Türk vatandaşı olmadıkça veya çocuk vatansız olmadıkça Türk vatandaşlığına başvuramazlar. Yabancı vatandaşlığın kazanılması (veya elde tutulması) Türk vatandaşlığını otomatik olarak etkilemez. Türk kanunlarında çifte vatandaşlıkla doğan vatandaşların yetişkin olduklarında bir vatandaşlığı diğerine tercih etmelerini gerektiren bir hüküm bulunmamaktadır.

https://antalya.tr

Türk Hükümeti, çifte vatandaşlığı var diyen ve Türk vatandaşlarının diğer ülke vatandaşlarına izin verir ederken, Türk Hükümeti (en yakın Türk Büyükelçiliği), ilgili Türk yetkililere, ya da yurtdışındaki konsolosluk ve erkekler (varsa), evlilik cüzdanı ve dört kopya için) vatandaşlık, askerlik görevini tamamlamış Türk doğum sertifikası ve orijinal sertifika yoksa başka bir vatandaşlık isteyenler gerektirir. Çifte vatandaşın Türkiye’ye girerken veya çıkarken Türk pasaportu kullanması zorunlu değildir; Geçerli bir yabancı pasaportla veya bazı vatandaşlar için kimlik kartı ve Türk vatandaşlığı ile seyahat etmesine izin verilir.

Bütün ülkeler çifte vatandaşlığa izin vermediğinden, Türkler bazen başka bir ülkenin vatandaşı olmak istiyorlarsa Türk vatandaşlığından vazgeçmek zorunda kalırlar. Mavi Kartın bir ‘vatandaşlık’ biçimi olduğu yukarıdaki bölüme bakın.

Türk Vatandaşları için Vize Şartları

Vizesiz veya varışta vizesiz giriş Türkiye pasaportu sahipleri için ülkeler ve bölgeler: Türkiye Cumhuriyeti, ücretsiz vize, Varışta vize, elektronik izin, Varışta ve çevrimiçi vize.

Banka kartı gereklidir; Vize Kısıtlamaları Endeksi’ne göre 2019 yılı itibariyle Umuma mahsus Türk pasaportu sahipleri 116 ülkeye vizesiz seyahat edebilir veya varışta vize alabilirler.

Türk vatandaşlarına yönelik vize başvuruları, diğer ülkelerin yetkilileri tarafından Türk vatandaşlarına uygulanan idari giriş kısıtlamalarıdır. 2019 Yılı itibarıyla Türk vatandaşlarının 116 ülke ve bölgeye giriş vizesi veya vizesi bulunmakta olup, Türk pasaportu seyahat özgürlüğü açısından 38. sırada yer almaktadır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Vatandaşlığı

Türkiye ayrıca; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarına, bu ülke genel olarak tanınmadığı ve KKTC pasaportlarının bazı ülkelerde geçerli seyahat belgesi olarak kabul edilmediği için özgürce seyahat edebilmeleri için özel bir “Yabancı Pasaport” türü sunmaktadır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları isterlerse Türk vatandaşı olma hakkına sahiptir. Yukarıdaki kriterlerden muaftırlar. Tek şart onların Kıbrıslı Türk, yani Kıbrıslı Türk anne veya Kıbrıslı Türk babadan doğmuş olmalarıdır.

Türk Vatandaşlığı Şartları: 2022

Son yıllarda yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı elde etmek Arap dünyasında popüler bir konu haline gelmiştir. Bu konudaki kanunun 2017 yılında kabul edilmesinden bu yana geçen beş yıl içinde, çoğunluğu Arap ülkelerinden olmak üzere binlerce yabancı, Türkiye’ye yatırım yaparak Türk vatandaşlığı kazanmıştır.

Ancak bu vatandaşlığı elde etmenin tek yolu yatırım değildir, çünkü Türkiye’de bir süre ikamet eden ve diğer bazı şartları yerine getirenler de Türk vatandaşlığı hakkını elde edebilirler ve buna kamu yoluyla Türk vatandaşlığı edinme kanunu denir.

Şu anda Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesinde yaşanan kargaşanın ardından özellikle Arap Baharı olaylarından sonra yüzbinlerce Arap Türkiye’de yaşamakta ve bu nedenle çoğu yaklaşık 5 yıldır Türkiye’de yaşamaktadır; Belki de vatandaşlık talep etme hakkını elde etmişlerdir. Ancak Arap toplumu arasında yanlış bilgilerin yayılması nedeniyle birçok kişi bu hakka sahip olduklarını bilmediği için Türk Vatandaşı olma fırsatını kaçırdılar.

aljazeera

Araplar arasında yayılan en belirgin yanlış bilgiyi, bu konunun bazı önemli yönlerine ve genel başvuru yoluyla Türk vatandaşlığına başvurmak için yasal gerekliliklere değinerek sunuyoruz.

Garanti Yok!

Her şeyden önce, Türk vatandaşlığının kazanılmasına ilişkin tüm yasal gerekliliklerin genel bir başvuru yoluyla yerine getirilmesinin, nihai kararın her zaman Türk makamlarının elinde olması nedeniyle başvuru sahibinin bu vatandaşlığı elde etme konusunda mutlak bir hakkı olduğu anlamına gelmediğine dikkat edilmelidir. .

Bununla birlikte, uygulamada, güvenlik veya kamu düzeni endişeleri olmadıkça, bu tür talepler genellikle kabul edilir.

Genel Koşullar:

Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 11. bölümünde başvuranın yerine getirmesi gereken şartların aşağıdaki gibi olduğu belirtilmiştir:

Yaş ve zihinsel farkındalık açısından yasal kapasiteye sahip olmak.

Yaş ve zihinsel farkındalığa ilişkin ilk gereklilik Türk Medeni Kanunu’nda açık ve net bir şekilde tanımlanmıştır.

Türkiye’de yaşama niyetinin kanıtı.

Türkiye topraklarında yaşama niyetinin kanıtlanmasına ilişkin husus, kanunda belirtilmemiştir ve bunun bir işletmenin Türkiye’ye devredilmesi, mülk satın alınması, tüm aile için başvurulması ile nasıl sağlanabileceğine dair bazı örnekler bulunmaktadır. Türkiye’de eğitimini tamamlamış veya yakın akrabaları olan ve ilk kez Türk vatandaşlığı almış olanlar.

Türkiye’de ikamet şartı konusunda çok fazla kafa karışıklığı ve yanlış anlaşılma var. Türk Uyruğu Kanunu, “Türkiye’de usulüne uygun ve yasal olarak 5 yıl üst üste ikamet etmek” ifadesinin, başvuranın Türkiye’de beş yıl geçerli oturma izniyle yaşadığı ve bu süre dolduktan sonra bile kalması gerektiği anlamına geldiğini belirtmektedir. Vatandaşlık başvurusunda bulunana kadar geçerli bir oturma iznine sahip olun.

Güzel ahlak sahibi olmak.

İyi davranışla ilgili noktaya gelince, yetkililer bu konuyu ele alma hakkına sahiptir ve genel olarak fuhuş veya uyuşturucu kaçakçılığı ile ilgili sorunlar bu durumun mevcut olmadığının kanıtıdır.

Türkçeyi yeterince konuşabilmelidir.

Yetkililer Türkçede akıcılık gerektirmez; vatandaşlık başvuru sahibinin Türkiye’de yaşamasını sağlayacak düzeye ulaşmasını beklemektedir ve bu durum kişiyi vatandaşlığa mülakata davet ederek teyit edilmektedir.

Kendisi ve varsa sponsor olduğu kişileri temin edecek istikrarlı bir gelire veya işe sahip olmalıdır.

İstikrarlı bir gelirin sağlanmasına ilişkin noktaya gelince, başvuru sahibinin Türkiye’de çalışma izni olması veya kendi projesi olması halinde, yetkililer ek belge talep etmemekte ve vatandaşlığa başvuru sahibi banka ekstresini sunarak şansını artırabilmektedir. Dengesinde para var. Eğer vatandaşlık için başvuran Türkiye dışında bir ticari faaliyeti istikrarlı bir gelir varsa, banka makbuzu göndermek için gerekli olur. Vatandaşlık başvurusunda bulunan kişinin çalışma izni yoksa ve Türkiye’de kendine ait bir projesi yoksa veya banka hesabında yasal olarak kanıtlanabilecek istikrarlı bir geliri yoksa  başvuranın yararına yetkili makamlar bu iş için bir Türk kişiden teminat mektubu beklemektedir.

Halk sağlığını tehdit eden bulaşıcı bir hastalığa sahip olmamalıdır.

Bu durum, herhangi bir hastalığı değil, yalnızca halk sağlığını tehdit edenlerle ilgilidir. Bu, sunulacak kapsamlı bir sağlık raporu ile belirlenir ve özel veya yabancı sektör hastanesi tarafından değil, bir Türk devlet hastanesi tarafından düzenlenmelidir.

Ulusal güvenlik ve kamu düzenine tehdit oluşturamaz, tehlikeli bir sabıka kaydına sahip olamaz ve cezai takibata tabi tutulamaz.

Türkiye’deki herkesin sabıka kaydını devlet kapısına girerek alabileceği açıktır.

Başvuru tarihinden önce 5 yıl üst üste Türkiye’de yasal olarak ikamet etmek.

En zor anlaşılan durum:

Türkiye’de ikamet zorunluluğu konusunda çok fazla kafa karışıklığı ve yanlış anlaşılma olduğu için sekizinci gereklilik yabancıların gözünde en kafa karıştırıcı görünmektedir. Türk Uyruğu Kanunu, “Türkiye’de usulüne uygun ve yasal olarak 5 yıl üst üste ikamet etmek” ifadesinin, başvuranın Türkiye’de beş yıl geçerli oturma izniyle yaşadığı ve bu süre dolduktan sonra bile kalması gerektiği anlamına geldiğini belirtmektedir. Vatandaşlık başvurusunda bulunana kadar geçerli bir oturma iznine sahip olun.

Turizm, tedavi veya çalışma temelinde verilen kısa süreli vizelerin yanı sıra diplomatik ikamet veya iltica vizelerinin hepsinin sekizinci şartı yerine getirmek için güvenilebilecek oturma izni listesinden çıkarıldığı, ancak başka bir durumun olduğu belirtilmelidir. Turist oturma izni dışında bu tür bir ikamet ile ilgili önemli bir istisna.

Önceki oturma izinleri (turist oturma izinleri hariç), başvuru sahibinin beş yıllık sürenin son yılında başka bir oturma izni (çalışma izni veya mülkiyete dayalı kısa süreli oturma izni gibi) alabilmesi durumunda dikkate alınabilir. Bu, turist oturma izninin asla dikkate alınmadığı anlamına gelir! Ancak, diğer tüm kısa süreli konaklama türleri, uygun koşullar sağlandığı takdirde Türk vatandaşlığına başvurma hakkına sahip olabilir.

Ayrıca aday, yurt dışında kalış süresinin 6 ayı geçmemesi gerektiği yönündeki çeşitli kaynaklardaki iddiaların aksine, beş yıl boyunca Türkiye dışında toplam 12 ay geçirmemiştir.

Bu kural, ciddi sağlık sorunlarıyla ilgili bazı istisnalar için de geçerlidir.

Sekizinci noktayı bir örnekle açıklayalım:

Türkiye’de ikamet eden bir yabancının Türkiye topraklarında 5 yılını aşağıdaki gibi tamamladığını varsayalım:

Çalışma izni: 15/02/2014 – 07/02/2018 tarihleri arasında.

Kısa süreli oturma izni (Türkiye üniversitelerinden yeni mezunlara 6 ay süreyle verilen özel oturma izni): 20.09.2018 – 11.03.2019.

Çalışma izni: 18/01/2019 için 17/02/2020.

Bu mukim, bu tarihler arasındaki süre içinde 12 aydan fazla Türkiye dışında kalmadığı varsayılarak 15.02.2019 tarihinden itibaren genel başvuru yoluyla Türk vatandaşlığına başvurma hakkına sahiptir.:

Tam 5 yıl.

Başvurunun yapılması beklenen zamanda geçerli bir oturma iznine (çalışma izni) sahip olun.

Tek başına çalışma izni genellikle kabul edilmez, ancak bu durumda olduğu gibi geçerli bir oturma izni (çalışma izni) izlemesi durumunda dikkate alınır.

  • Önemli açıklama:-*

Vatandaşlık başvuru şansı yok, o genellikle turistik oturma izni olarak kabul edilmez, bu yüzden bu senaryo demek? Çünkü bu yabancı uyruklu ilk kısa süreli oturma izninden sonra çalışma izni almış olsaydı Türk vatandaşlığına başvurabilirdi, ancak turist oturma iznine sahip olduğu için ancak 6 ay boyunca geçirdiği tüm yıllar boyunca Türk vatandaşlığına başvurabilirdi. Türkiye’de boşa harcanıyor ama bu adil görünüyor mu? ?

Aslında, bu adil görünmüyor, bu nedenle hesaplamalar bu temelde değil, farklı bir şekilde: Turist oturma izni bir yıl değil, 6 ay boyunca ise, üst üste 5 yıl boyunca ikamet koşulu geçerli değildir. Bunun yerine, yurtdışında harcanan bir aralık olarak değerlendirilecek ve daha sonra son beş yılda yurtdışında harcanan maksimum süre olan 12 aylık dönemde sayılacaktır. . Daha sonra, bu altı aya ek olarak, aday 6 aydan fazla yurt dışında kalmadıysa, turist oturma iznine sahip olmasına rağmen Türk vatandaşlığına başvurma hakkına sahip olacaktır.

Sonuç olarak, resmi belgelerle uğraşmanın zor olabileceği ve başvuru sürecinin bir buçuk yıla kadar sürebileceği için bir avukatın işe alınması ve tavsiye alınması gereğini vurguluyoruz.

Türk Vatandaşı Olmak İçin Tam Zamanı

Türk vatandaşlığı alma yolları nelerdir? Türk vatandaşlığının faydaları nelerdir?

Türkiye, ülke ekonomisine önemli katkılardan dolayı yatırımcıya ve ailesine vatandaşlık vermektedir.
Türk vatandaşlığı almak için seçenekler:
Türkiye’de 250 bin dolar değerinde bir mülk satın alırsanız, Türk vatandaşı olacaksınız. Satın aldığınız gayrimenkulde yaşamıyor olsanız bile, %5 net kira geliri kazanacaksınız.
3 yıl sonra konut satılabilir ve mükemmel para kazanabilirsiniz. Çünkü Türk emlak fiyatları sürekli artıyor.
⁣⁣

Ways of obtaining Turkish citizenship What are the benefits of Turkish citizenship?

Yüzden fazla ülkeye vizesiz giriş:
Türk pasaportu, Japonya, Singapur, Hong Kong ve Güney Kore de dahil olmak üzere yüzün üzerinde ülkeye vizesiz veya basit giriş sağlar. ⁣⁣⠀
⁣⁣⠀
Çifte vatandaşlık:
Türkiye’de çifte vatandaşlığa izin verilir, kendi ülkenizin pasaportunu terk etmek zorunda kalmazsınız.
⁣⁣⠀
Türkçe bilgisine gerek yok: Türkçe yeterlilik sınavına girmenize gerek yok.
⁣⁣⠀
ABD vizesi: ⁣ ⁣ ⠀
Türkiye, ABD’ye taşınmayı ve göçmen olmayan yatırımcı vizesi ile iş yapmayı mümkün kılan e-2 anlaşmasının ülkelerinden biridir. Bu tür vize Ruslar için mevcut değildir.
⁣⁣⠀
İngiltere vizesi: ⁣ ⁣ ⠀
Türk pasaportu ile İngiltere’ye taşınmak ve Türkiye-Avrupa Ekonomik Topluluğu Anlaşması çerçevesinde bir iş kurmak mümkündür.

Bütün aile için vatandaşlık:
Türk pasaportları yatırımcı, eşi ve küçükleri tarafından alınır.
Vatandaşlık gelecek nesillere aktarılır:
Çocuklar, torunlar ve gelecek nesiller de Türk pasaportu alacaklar.
⁣⁣⠀
Tıbbi bakım hakları sağlar.
Bir Türk vatandaşı olarak emeklilik programlarından yararlanırlar. ⠀


⁣⁣

Foto Credit: careers.turkishairlines.com