Ceza Davası Avukatı

Ceza avukatı olarak da bilinen avukatlar, bireylerin savunmalarını alanında uzmanlaşmıştır. Halk deyimiyle ceza avukatı diye adlandırılan bu avukatlar, işlenen büyük suçlarla ilgilenmektedir. Ceza davası kapsamında Çocuk Mahkemeleri, Ağır Ceza Mahkemeleri ve Fikri-Sınai Haklar Ceza Mahkemeleri ile Asliye Ceza Mahkemeleri görevlidir. Bu mahkemeler özel yasalarla kurulan mahkemelerdir.

Polis, Jandarma, Savcılık, Sulh Ceza Mahkemesi, yargı aşaması, temyiz süreçleri yakından takip edilmelidir. Karar sonuçlandırıldıktan sonra bile savunma hukuku alanında yasal destek devam eder. Ceza Avukatı, suç mağduru olanlara suç nedeniyle zarar gördükleri andan itibaren failin cezasının kesinleşmesine kadar her türlü yasal yardım sağlar.

Ceza Davaları

Uyuşturucu taşıma, kasıtlı yaralanma, hakaret, tehdit, şantaj, Mala zarar verme, hırsızlık, Cinsel taciz, dolandırıcılık, adam öldürme, ihmal sonucu yaralama, kişisel verilerin izinsiz kaydedilmesi, vergi kaçırma gibi birçok olayda avukat tutmak gerekebilir. Müvekkilleriyle birlikte polis ve savcılık ifadelerine katılan avukat; Sulh Ceza Hâkimliği’nin sorgularına katılmakta ve ilgili başvuruda bulunur.

Ceza Davalarında Süreç

Ceza Davası, sonuç olarak hapis cezasına çarptırılabileceğinden, dikkatli bir şekilde takip edilmesi gereken bir süreçtir. Ülkemizde soruşturma ilkesine uygun olarak, adli makamlar suçun ifşa edilmesini herhangi bir şikâyetçi aramadan direk olarak yürütürler. Ancak bu durum, davacının, şüphelinin veya davalının sürece aktif olarak katılmasını engelleyen bir durum değildir. Ya da ceza avukatları, bu süreçte müvekkilinin lehine olabilecek konularda aktif katılım gösterirler. Çünkü şüpheli veya sanığın cezalandırılmasında ağır kışkırtma, meşru savunma, suçun kast veya ihmal olup olmadığı, etkili pişmanlık, cezanın alt ve üst unsuru dikkate alınır.

Asliye Mahkemesi’nin sanığı mahkum etmesinden sonra gerekli temyiz ve itirazların yapılması hayati bir konudur. Son başvuru tarihleri kaçırılırsa, sanığın cezası kesinleşir ve cezanın infazı başlar. Bir diğer önemli konu, Yüksek Mahkeme incelemesi için gönderilen temyiz dilekçesidir.

CMK’NIN 301. maddesi uyarınca, ” Yüksek Mahkeme sadece temyiz başvurusunda belirtilen konuları inceler ve temyiz talebi usul eksikliklerinden kaynaklanıyorsa, temyiz başvurusunda bunu gösteren olayları inceler.” Bu nedenle, temyiz dilekçesindeki herhangi bir noktayı unutmak, yüksek mahkemenin bu konuyu dikkate almamasına ve belki de sanık hakkında verilen mahkumiyet kararının onaylanmasına neden olacaktır.

Mevzuat : CMK

Ceza Avukatları, müvekkillerine suç hakkında bilgi verdikleri andan itibaren kararın yürütme aşamasında çok titiz ve dikkatli bir çalışmak zorundadır.

Tutuklama Emrine Nasıl İtiraz Edilir?

Tutuklama kararı sonrasında tutuklu yakınları, “Gözaltı kararına nasıl itiraz edilir?”, “Kim itiraz eder?” ve “Tutuklama emri ve yasal itiraz süreci” konularında adli yardım almalıdırlar.
Tutuklama kararı, hâkim tarafından verilir.
Soruşturma aşamasında Sulh Ceza Hâkimliği, kovuşturma aşamasında davanın açıldığı mahkeme tutuklama kararı verir.

Tutuklamanın sebebi nedir?
Tutuklama kararı verebilmek için, suç varlığını ve CMK’da belirtilen tutuklama nedenini gösteren özel delillerin varlığını araştırmak gerekir.
Tutuklama nedenleri; Sanık veya sanıklar delil saklama veya kaçma şüphesi, delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme, tanıklara ve mağdurlara baskı uygulama eylemlerinde bulunması gibi muhtemel durumlar olabilir.
Tutuklama nedenleri nelerdir? Tutuklamaya karar vermek için, CMK’da güçlü bir cezai suç şüphesinin varlığını kanıtlayan özel delillerin varlığı ve özel davada belirtilen tutuklama nedenleri aranmaktadır.

CMK 101 / 268

Şüphelinin temel tutukluluk hakları nelerdir?

Sorgulanma sırasında avukat desteği ve adli yardım alma hakkı vardır.
Aleyhine yapılan suçlamalar hakkında ifade vermeme hakkına sahiptir.
Sanık, şüpheyi ortadan kaldırmak için kendi lehinde var olan delilleri talep ederek savunma hakkını kullanır.

Tutuklama Kararına Nasıl İtiraz Edebilirim?

Tutuklamaya itiraz süresi, şüphelinin veya sanığın tutuklandığı tarihe bakılmaksızın olabilir. Tutuklama kararına itiraz, karardan haberdar olduktan sonra yedi gün içinde yapılmalıdır.

Tutuklama emrine itiraz, kararı veren mahkemeye dilekçe verilerek veya tutanağa işlenmek kaydıyla tutanak sekreterine ibraz edilerek yapılabilir. Temyiz edilen hâkim veya mahkeme uygun görürse, kararını düzeltir veya 3 güne kalmadan görüş bildirecek olan diğer makama sevk eder.

Tutuklamaya Kim itiraz Eder?

Tutuklama kararına Cumhuriyet savcısı, sanık, davaya iştirakçi veya bu sıfatı alabilecek ve suçtan zarar gören kişiler ile tutuklunun birinci derece yakınları itiraz edebilirler. Alanya Avukatları yasal temsilcisi olduğu davalarda tutuklamaya itiraz edebilirler.

Gözaltı Süresi En Fazla Ne Kadardır?

Asliye Ceza mahkemesi için tutukluluk süresi 1 yıldır.
Ağır Ceza Mahkemesi için tutukluluk süresi 5 yıldır.
Terörle Mücadele davalarında 7 yıla kadar istenebilir.

Gözaltının kararına veya tutukluluğun devam etmesi kararlarına da itiraz edilebilir.