Yurt dışında alınan boşanma kararının Türkiye’de tanınması

Uluslararası hukukun kendine özgü ilkelerine uygun olarak, bir ülkenin Mahkemeleri tarafından verilen kararlar o ülke sınırları içinde geçerlidir. Kararların yabancı bir ülkede geçerliliği, ilgili ülkenin mevzuatında öngörülen usullere uygun olarak tanınmasına veya uygulanmasına bağlıdır.

Türkiyede Boşanma Davası

“Tanıma ve Tenfiz” ne anlama geliyor?

Tanıma, yabancı yargıların/mahkeme kararlarının nihai yargılama gücünün, uygulama yeteneklerinden bağımsız olarak değerlendirilmesidir.

Yabancı mahkemelerden alınan kararların Türkiye’de sadece tespit açısından geçerli olması isteniyorsa tanıma davası açılması yeterlidir. Ancak örneğin boşanma kararında nafaka, velayet, tazminat vb. Yürütme yükümlülükleri de varsa, bir tenfiz davası açılmalıdır.

Yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve uygulanması 5718 sayılı Uluslararası özel ve Usul Hukuku Kanunu uyarınca düzenlenmiştir.

Tanınma ve uygulama gerekliliği

Yabancı mahkemece verilen boşanma kararı Türk Mahkemeleri tarafından tanınmadıkça taraflar Türkiye’de boşanmış sayılmazlar.

Bu durumda Türkiye’de evlilik Birliğinin devam ettiği görüldüğünden tarafların yeniden evlenmesi mümkün değildir. İnsanlar Türk vatandaşlığını bırakıp başka bir ülkenin vatandaşı olsalar bile, yeniden evlenmek istediklerinde sorun yaşayacaklardır. Çünkü hala Türkiye’de evli görünüyorlar.

Türk Mahkemeleri tarafından tanınmayan ve uygulanmayan yabancı mahkeme kararları Türkiye’de uygulanamaz.

Devamını oku