4 min read
İşçi - İşveren

Kısa Çalışma Ödeneği Alan Kişi Tam Zamanlı Çalışabilir mi?

Covid-19 salgını sırasında, yaklaşık 3.5 milyon insan kısa çalışmaya maruz kaldı. Bazı işyerlerinde kısa çalışma tamamen uygulandı ve diğerlerinde yarı zamanlı olarak uygulandı. Yarı zamanlı kısa süreli çalışan işçilerin ücret ve sigorta primi yükümlülüğü işverene aittir. İşveren, ayda 30 gün kısa süreli çalışan işçiler için ücret veya prim ödememektedir. Peki, kısa iş emekliliği geciktiriyor mu? İşveren tam zamanlı bir işçiyi kısa bir işte gösteriyorsa, çalışanın yasal hakları nelerdir?